Technische master bij Defensie

05 feb 2018
358 keer
Technische master bij Defensie
De Faculteit Militaire Wetenschappen zal in september 2019 de 2e lichting van start laten gaan van de Engelstalige wetenschappelijke technologische Masteropleiding: Military Technology, Processes and Systems (MTPS). Deze deeltijdopleiding heeft een civiele (MSc) accreditatie en wordt gratis aangeboden aan defensiepersoneel.

MTPS levert een belangrijke bijdrage aan het identificeren, analyseren en oplossen van complexe technisch-operationele problemen rondom militaire missies en de systemen die daarbij gebruikt worden. De opleiding gebruikt zoveel mogelijk een kwantitatieve benadering en besteedt veel aandacht aan modellering en simulatie. Belangrijke thema’s zijn cyber, onbemande systemen, optimalisaties van ondersteuning en inzet, data analyse en LCM.

MTPS is een eenjarige master (60 EC) die in deeltijd gedurende 2 kalenderjaren wordt aangeboden. MTPS is bedoeld voor militairen en burgers met een technisch-wetenschappelijke bachelor-opleiding (of lang model KMA/KIM) en enkele jaren werkervaring. Met een technische HBO-achtergrond ben je ook welkom, mits je het schakelprogramma succesvol afrondt.

Meer informatie
Over opzet, inhoud en achtergrond is meer te lezen op de internetwebsite van de NLDA.
Op dinsdag 6 maart 2018 van 17.30-19.30 vindt in Utrecht (Kromhout Kazerne) een uitgebreide voorlichting plaats. Nadere informatie over MTPS of aanmelden voor het bijwonen van de voorlichting kan via .

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04