Defensie nog niet klaar voor nieuw arbeidsvoorwaardenoverleg

12 feb 2018
375 keer
Defensie nog niet klaar voor nieuw arbeidsvoorwaardenoverleg
Zoals bekend zijn er in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 belangrijke afspraken gemaakt over het toekomstige pensioenstelsel specifiek voor militairen en de daarbij noodzakelijke aanpassingen aan het loongebouw. Dit nieuwe stelsel dient uiterlijk 1 oktober 2018 in een door de leden goedgekeurd arbeidsvoorwaardenakkoord overeengekomen te zijn.

In de vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) van 24 november 2017 heeft de GOV|MHB, waarbij de KVMO is aangesloten, daarom nogmaals het grote belang benadrukt om snel met het nieuw arbeidsvoorwaardentraject (inclusief het nieuwe pensioenstelsel) te starten.

Begin dit jaar gaf Defensie aan nog een aantal weken nodig te hebben alvorens met de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden te kunnen beginnen. Daarop werd afgesproken dat de eerste vergadering van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden op 15 februari as. zou worden gehouden. Afgelopen vrijdag 9 februari ontvingen wij tot onze grote teleurstelling een annulering van dit overleg. Een reden voor deze afzegging werd niet gegeven.

De GOV|MHB betreurt het dat de eerste vergadering over de arbeidsvoorwaarden door de werkgever eenzijdig is gecanceld. Om voor 1 oktober 2018 tot een AV akkoord te komen begint de tijd te dringen. Wij zullen Defensie in het georganiseerd overleg zeker om een reden voor deze verdere vertraging vragen. Wel achten wij het van groot belang dat een nieuw arbeidsvoorwaardentraject van start gaat met een goede uitgangspositie bij zowel Defensie als de bonden. De tijd begint echter wel te dringen.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04