Herdenking Slag in de Javazee

27 feb 2018
215 keer
Herdenking Slag in de Javazee Bron foto: NIMH, Den Haag
Vandaag is de jaarlijkse herdenking van de Slag in de Javazee. Tijdens een korte en sobere herdenking in de Kloosterkerk in Den Haag wordt stilgestaan bij de ongelijke strijd die op 27 en 28 februari 1942 werd gevoerd. Op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning in Surabaya vindt een herdenkingsceremonie plaats, waarbij nabestaanden een krans leggen bij het Karel Doormanmonument.

Tijdens de Slag in de Javazee probeerde een geallieerd eskader onder commando van de Nederlandse schout-bij-nacht Karel Doorman om in de Javazee een Japanse invasievloot met troepen voor de aanval op Java tegen te houden. Bij deze slag, die dit jaar 76 jaar geleden plaatsvond, verloren meer dan 1.000 Nederlandse marinemensen, waaronder schout-bij-nacht Karel Doorman, het leven. Ook vele honderden Indonesische en geallieerde zeelieden kwamen bij de slag om.

Sinds vorig jaar heeft de herdenking een extra verdrietige lading. Eind 2016 werd ontdekt dat de oorlogswrakken van Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer grotendeels zijn verdwenen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de wrakken illegaal van de zeebodem zijn gehaald. Wrakken van oorlogsschepen vormen de laatste rustplaats van omgekomen militairen en zijn dus oorlogsgraven. Grafschennis is een ernstig vergrijp. De Nederlandse regering heeft onlangs Indonesië hulp aangeboden voor onderzoek ter plaatse naar de verdwenen wrakken.

Lees ook recente berichtgeving hierover op www.defensie.nl>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04