Korte terugblik op de AV KVMO

20 juni 2018
260 keer
Korte terugblik op de AV KVMO
Op donderdag 14 juni jl. heeft de 104e Algemene Ledenvergadering van de KVMO plaatsgevonden. Dit jaar was de locatie van de vergadering de thuisbasis van de Koninklijke Marine, De Nieuwe Haven in Den Helder. Tijdens het huishoudelijk gedeelte van de dag werd onder meer decharge verleend door de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur voor het Financieel Jaarverslag 2017. Daarnaast stemden de leden in met het benoemen van mr. O.W. Borgeld als erelid van de KVMO.

Het programma werd voortgezet met een symposium met als thema: “Kustwateren – Groeiend economisch belang vraagt om strategische aanpak”. De sprekers van het symposium, waren alle drie afkomstig van de Nederlandse Kustwacht en werden aangevoerd door de Directeur, KTZ Ronald Blok.

Het was een zeer interessant symposium. De sprekers van de Kustwacht gaven een goed inzicht in het toenemende economisch belang van onze Noordzee. Voorzitter Marc de Natris stelde na afloop dan ook: “Ik denk dat weinig Nederlanders zich realiseren wat er de komende jaren met onze Noordzee gaat gebeuren.” Er zijn veel ontwikkelingen te verwachten op de Noordzee de komende tijd. Zowel de Nederlandse Kustwacht als de Koninklijke Marine gaan hier een belangrijke rol in krijgen.
Het onderwerp Kustwateren bleek een boeiend thema, waar ook tijdens de borrel na afloop nog veel over werd gesproken. De 104e Algemene Ledenvergadering bleek weer een geslaagde dag.

Bekijk hier foto's van de Algemene Vergadering>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04