KVMO Scriptieprijs voor LTZ3 (TD) R.S. Tol

28 juni 2018
466 keer
KVMO Scriptieprijs voor LTZ3 (TD) R.S. Tol
Op vrijdag 22 juni jl. vond de jaarlijkse bacheloruitreiking van de geslaagde cadetten en adelborsten plaats op het KMA te Breda. Tijdens deze gelegenheid is ook de KVMO Scriptieprijs uitgereikt door HB-lid KLTZ R.O.P. Pulles. Dit jaar ging de scriptieprijs naar Luitenant ter Zee derde klasse voor de Technische Dienst R.S. Tol. Hieronder kunt u lezen waarom LTZ Tol deze prijs mocht ontvangen.
Vanwege:

De uitstekende scriptie getiteld “Het gebruik van gas to liquid (GTL) in een dieselmotor.”
Met dit onderzoek naar het effect van GTL op de eigenschappen van het verbrandingsproces in een dieselmotor en daarmee op de emissies in vergelijking met F76, draagt LTZ Tol bij aan de reductie van de uitstoot van NOx en CO2 door dieselmotoren van defensie..

Met het oog op de toekomst denkt de Koninklijke Marine na over vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. De Operationele Energie Strategie (OES) vereist dat in de komende jaren het gebruik van fossiele brandstoffen afneemt. Ten opzichte van 2010 moet de Koninklijke Marine in 2030 tenminste 20% en in 2050 tenminste 70% minder afhankelijkheid zijn van fossiele brandstoffen Voor de CO2-uitstoot stelt Defensie zichzelf dezelfde eisen. Met dit onderzoek zorgt LTZ Tol voor relevante gegevens die kunnen bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen.

LTZ Tol heeft zich niet door problemen met de metingen uit het veld laten slaan. Door de metingen opnieuw te doen en te verwerken in een hem beschikbaar gesteld model heeft hij een zeer gedegen onderzoek neergezet. Hij heeft zijn onderzoek op zeer zelfstandige wijze uitgevoerd en is daarbij uitvoerig en grondig te werk gegaan.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04