What’s in a name – noodhulp CZSK na orkanen bovenwindse eilanden.

11 juli 2018
314 keer
What’s in a name – noodhulp CZSK na orkanen bovenwindse eilanden.
What's in a name? Irma betekent “geheel, allesomvattend”, Maria betekent “bitter en ster van de zee”. Zeer toepasselijke namen voor de twee orkanen die in september 2017 onder meer de bovenwindse eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba teisterden, maar ook huishielden op het eiland Dominica. Al voor passage van de stormen, maar zeker daarna, leverde de Koninklijke Marine, samen met de andere krijgsmachtdelen en civiele diensten, militaire bijstand en noodhulp.

Op 9 juli deelden de commandant van Zr.Ms. Zeeland, KLTZ André van der Kamp, en de commandant van de Joint Task Force SXM, LTKOLMARNS Harro de Vries, de ervaringen die zij hadden opgedaan op de bovenwindse eilanden en Dominica. Dit deden zij tijdens een lezing op de KMA die georganiseerd was door de KVMO afdeling zuid, samen met “Mare Nostrum” , de vereniging van adelborsten op de KMA. Voor een divers publiek, bestaande uit adelborsten, KVMO-leden, cadetten en aspirant reserve officieren van de NATRES vertelden de beide oversten wat het inhoudt om de eerste nood te ledigen na het passeren van een orkaan. De toehoorders kregen een uitstekende indruk van de mogelijkheden en moeilijkheden tijdens het verlenen van bijstand. De presentie maakte eens te meer duidelijk welke mogelijkheden maritiem-expeditionair optreden biedt. Door snel en flexibel in te spelen op de omstandigheden konden de marine-eenheden, samen met de andere defensieonderdelen, een belangrijke bijdrage leveren op zowel de bovenwindse eilanden, als Dominica. En ook hier what's in a name? Qua patet orbis(zo wijd de wereld reikt) en Luctor et Emergo (Ik worstel en kom boven), de wapenspreuken van respectievelijk het Korps Mariniers en Zr.Ms. Zeeland, waren zeer toepasselijk!

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04