150 jaar Marineclub

27 sept 2018
2056 keer
150 jaar Marineclub
De KVMO feliciteert de Marineclub van harte met haar 150 jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan is het boek 'De Marineclub - 150 jaar in Den Helder' verschenen.

Hierin blikken Arie Booy en Cees Rondèl terug op de geschiedenis van de officiersclub. Het boek bevat veel foto's die nog niet eerder zijn gepubliceerd.

In het Marineblad dat 6 oktober a.s. verschijnt wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze jubileumuitgave.

Bestellen
Het boek kost € 30,00 en kan besteld worden door een mail te sturen naar Booy Uitgevers.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04