Marinekalender 2019 - korting voor leden

20 nov 2018
1859 keer
Marinekalender 2019 - korting voor leden
De Marinekalender 2019, uitegegeven door Artisan Publishing, heeft als thema 'Defensienota 2018: de toekomstige marine en een terugblik'.

Op de 12 maandbaden komen achtereenvolgens aan de orde: vervanging van de fregatten; een tweede bevoorrader en nieuwe mijnenjagers; de onderzeeboten en de toekomst, HOV’s en LPD’s worden vervangen; de marinelocaties in het verleden en heden; personeel en opleiding toen en nu; vervanging materieel, o.a. goalkeeper en harpoon; missies en anti-piraterij, samenwerking met België en de Europese landen; vervanging havenwerktuigen; de Koninklijke Marine in de West en herinneringen aan onze grootste schepen: Hr. Ms. Karel Doorman en Zr. Ms. Karel Doorman A833.
Op de voorpagina van de maandbladen fraaie passende foto’s, terwijl op de achterzijde van de bladen uitvoerige informatie wordt gegeven over de onderwerpen.

Kortom: een prachtig overzicht van wat het ministerie van Defensie de komende jaren gaat realiseren om de Koninklijke Marine ‘up te date’ te brengen in internationaal verband.

Op het laatste blad kondigen de samenstellers Harry Faber en Ad de Kruijf aan na 10 jaar te stoppen met de kalender. Inmiddels hebben zich echter gegadigden gemeld die, eveneens als ‘pensionado KM’, de kalender willen voortzetten.

KVMO-leden krijgen korting!
De prijs van de kalender bedraagt € 14,50, maar leden van de KVMO betalen slechts € 11,00 (franco huis, buitenland € 15,00).

De kalender kan worden besteld bij onder vermelding ‘KVMO'. Vermeld in de mail uw volledige naam (rang, voorletters en achternaam) en adres. U krijgt dan de kalender toegezonden, met de factuur.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04