Ledenbijeenkomsten CMHF sector Defensie

20 nov 2018
1898 keer
Ledenbijeenkomsten CMHF sector Defensie
Tijdens de afgelopen ledenraadpleging van het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden liepen de emoties bij het aanwezige defensiepersoneel soms hoog op. Twee van de onderwerpen die terugkeerden waren (en zijn) transparantie en vooraf informeren.

Leden betrekken
De reacties tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten en op social media hebben er toe geleid dat de onderhandelaars en het bestuur van de CMHF sector Defensie nog meer dan voorheen zijn gaan nadenken over de manier waarop we onze leden moeten/kunnen betrekken bij het onderhandelingsproces.

Na het bereiken van het (verworpen) onderhandelaarsresultaat is getracht zo eerlijk en duidelijk mogelijk voorlichting te geven over de maatregelen en gevolgen van het resultaat, om uiteindelijk het definitieve oordeel bij de leden te leggen. Voorafgaand aan de onderhandelingen hebben we regelmatig eenheden en defensielocaties bezocht en zijn er diverse specifieke werkverbanden geweest. Desondanks is er een duidelijke aanvullende behoefte bij onze leden om hen bij de totstandkoming van onze inzet te betrekken. Deze behoefte nemen wij terdege serieus.

Daarom is besloten opnieuw het land in te gaan om een aantal defensielocaties te bezoeken en daar het gesprek met de leden aan te gaan: over het vervolg van de huidige onderhandelingen, maar zeker ook over de onderwerpen die de komende tijd verder nog op de agenda (zouden moeten) staan. Zoals altijd zijn ook geïnteresseerden van harte welkom.

De locaties en data zijn als volgt:

181123 Locaties raadpleging

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04