Recht op teruggave loonbelasting bij dwangsom

19 feb 2019
1458 keer
Recht op teruggave loonbelasting bij dwangsom
Naar aanleiding van het bericht van 15 februari jl. waarin u werd geinformeerd over het proces omtrent de loonbelasting bij dwangsom het volgende bericht:

Eenieder die denkt recht te hebben op het terugvorderen van ten onrechte betaalde loonbelasting over een uitgekeerde dwangsom kan contact opnemen met het secretariaat van de KVMO via  of telefonisch via 070 - 383 95 04 

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04