2017

Het hoofdbestuur van de KVMO wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig en perspectiefvol 2018!

Keuzemoment en rekentool

14 dec 2017
3466 keer
Tot grote teleurstelling van de GOV|MHB heeft Defensie vanaf het begin onterecht gecommuniceerd dat van het recht om te kiezen voor de oude diensteinderegeling uiterlijk tot 1 april 2018 gebruik…
Minister van Defensie Bijleveld heeft tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling toegezegd begin volgend jaar met een nieuwe Defensienota te komen. Teneinde de Tweede Kamerleden goed te kunnen informeren vinden er rondetafelgesprekken…

In debat met de CDS - de film

14 dec 2017
2449 keer
Vrijdag 1 december jl vond in de Kromhoutkazerne in Utrecht het debat met de CDS plaats over zaken als personeels- en materieelbeleid, vertrouwen en het arbeidsvoorwaardenakkoord. De bijeenkomst was georganiseerd…
Nederlandse veteranen hebben bijna 100 vredesmissies op hun naam staan. Deze kerst is het onze missie om hen hiervoor te bedanken. Sluit je aan bij vele anderen door ook een…
De Sector Defensie CMHF heeft samen met de collega’s van het AC en ACOP een brief naar het overleg gestuurd om de vrijvallende werkgeversbijdrage pensioenpremies, als gevolg van de aftopping…

Mooie muziekavond op het KIM

28 nov 2017
2443 keer
Gisteren vond in ‘t meer dan uitverkochte Zaaltje op het KIM voor de 11e keer het KIM KVMO-concert plaats. De avond kwam weer tot stand in samenwerking met het harmonieorkest…
Vandaag, 24 november 2017, heeft de GOV|MHB in het Sector Overleg Defensie (SOD) de minister van Defensie op de hoogte gesteld van het resultaat van de ledenraadpleging over het onderhandelaarsresultaat…

In debat met de CDS

21 nov 2017
2453 keer
Ga jij, samen met de duovoorzitters van de GOV|MHB, in debat met de Commandant der Strijdkrachten? Dat kan op 1 december aanstaande in Utrecht op de Kromhoutkazerne. Meld je aan…
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest een ledenraadpleging van de KVMO bij te wonen en wilt u toch uw stem uitbrengen op het arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie? Klik dan op…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04