2017

Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaarden-resultaat zijn er reacties binnengekomen bij de GOV|MHB en bij de aangesloten verenigingen, waaronder de KVMO. Hieronder een korte, algemene reactie hierop.Ledenraadpleging GOV | MHBEind deze…
Hierbij maken de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), waar alle binnen de sector Defensie actieve vakbonden bij zijn aangesloten, bekend dat op 12 oktober 2017 er…
‘Te weinig en te laat’, luidt het oordeel van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen (GOV) over de defensieplannen in het zojuist gepresenteerde regeerakkoord.Te weinig, omdat er met de ophoging van het…
Nederland staat aan de vooravond van een drietal grote vervangingsprojecten bij de Koninklijke Marine. Uitgangspunt is om de beste schepen tegen de beste prijs te bouwen. Het Nederlandse marinebouwcluster beschikt…
Tijdens een korte, sobere ceremonie in een helikopterhangaar op vliegbasis Gilze-Rijen heeft luitenant-admiraal Rob Bauer vanmorgen het commando over de krijgsmacht aanvaard. De KVMO wenst de nieuwe de Commandant der…

MC-dag in Stroe

05 okt 2017
2334 keer
Samen staan we sterker! Dat was de conclusie van onze bijeenkomst op 6 juli jongstleden, waarbij veel vertegenwoordigers van medezeggenschaps-commissies aanwezig waren. In deze bijeenkomst hebben de samenwerkende vakbonden aangegeven…
De KVMO heeft met respect kennis genomen van het aftreden van minister van Defensie Hennis en CDS generaal Middendorp. Beiden hebben hun verantwoordelijkheid genomen. De vraag na het debat van…

Activiteit afdeling Zuid

28 sept 2017
1924 keer
De KVMO-afdeling Zuid organiseert op zondagmiddag 15 oktober weer voor leden de jaarlijkse mosselmaaltijd in de Merelhoeve. De mosselen zijn dit maal voor rekening van de KVMO, de drankjes zijn…
Vice-admiraal Rob Kramer is de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten, tevens Admiraal Benelux. Hij volgde vrijdag jl. luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op De ceremoniële commando-overdracht vond plaats op de marinebasis in…
Prinsjesdag 2017 is wederom geen feestdag voor onze Koninklijke Marine. Rutte II sluit af waarmee het is begonnen: er worden in de, beleidsarme, begroting geen investeringen gepleegd in onze marine…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04