2017

Ding mee naar de prijs voor beste operationele innovatie! Deelname staat open voor studenten tot 35 jaar die hun onderzoek hebben verricht in het kader van een algemene studie, vakopleiding…

Afdelingsborrel afdeling Midden

04 apr 2017
1674 keer
Op dinsdag 4 april as. van 16.30 tot 18.30 organiseert afdeling Midden haar tweemaandelijkse afdelingsborrel in het Bruin Café op het PKC.Tijdens de borrel zal de PC-ZSK, SBN Rob Brouwer…
Op 30 maart jl. heeft schout-bij-nacht Henk Itzig Heine bij zijn vertrek als Hoofddirecteur Personeel de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden ontvangen. De…
Geachte minister,Tienduizenden defensiemedewerkers hebben of krijgen een AOW-gat. Daar was en is nog steeds veel emotie over. De hele oppositie was voor het 100% dichten van het AOW gat, militairen…

Bijeenkomst afdeling Noord

27 mrt 2017
1600 keer
Dinsdagmiddag 28 maart organiseert de afdeling Noord de tweede college tour. LTZ3 (LD) Harmen Krul vertelt over het combineren van een uitdagende baan met het hebben van politieke ambities.Het programmaTerugkoppeling…
Enig idee wat wij aan onze krijgsmacht besteden per dag per hoofd van de bevolking? Dat moet erg veel geld zijn. Defensie is duur, hoor je altijd. Welnu, per dag…
Aan een lange verkiezingstijd is een einde gekomen. De Nederlanders hebben een duidelijk signaal afgegeven, waaruit duidelijk blijkt dat er de komende jaren een kabinet met een rechts signatuur de…
Terrorisme, cybercriminaliteit, (zware) ondermijning en immigratieproblemen zetten de veiligheid onder druk. Om deze en andere veiligheidsdreigingen het hoofd te kunnen bieden moet het toekomstige kabinet verregaand vernieuwen, inzetten op samenwerking…
In zijn weblog 'Innovatie en investeren, vieze (verkiezings)woorden' van gisteren schreef voorzitter KVMO: ‘Het valt mij op dat er in deze verkiezingstijd geen enkele politieke partij, naar aanleiding van de…

Herdenkingen Slag in de Javazee

28 feb 2017
2151 keer
Gisteren is op verschillende plaatsen de Slag in de Javazee herdacht. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat deze slag plaatsvond.In de Kloosterkerk in Den Haag stonden, in het…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04