2018

Op 21 november 2018 hebben de Rechtbanken van Amsterdam en Den Haag een uitspraak gedaan in de kortgedingen die de bonden (Centrales AC, ACOP en vakbonden AFMP, Marver, VBM en…

Prettige feestdagen

21 dec 2018
2477 keer
Het hoofdbestuur van de KVMO wenst u en uw dierbaren hele fijne dagen, een vredige Kerst en een mooie jaarwisseling.Gedurende het winterverlof is het kantoor van de KVMO gesloten van…
Vanwege het aftreden van de huidige secretaris is het Veteranenplatform op zoek naar nieuwe kandidaten voor deze functie. KandidatenKandidaten voor voornoemde functie kunnen komen uit de achterban van de gewone leden.…

#IkstastilbijDefensie

04 dec 2018
2710 keer
Maandag 3 december jl. heeft de actie “Ik sta stil bij Defensie” plaatsgevonden. Om 12.00 uur gaat, zoals iedere eerste maandag van de maand, het luchtalarm 1 minuut af. Dit…

ACTIE: Ik sta stil bij Defensie

28 nov 2018
4350 keer
De GOV|MHB roepen u op om samen met ons op maandag 3 december a.s. van 12.00 uur tot 12.01 uur stil te staan bij onze militairen/burgerambtenaren en Defensie. Eén minuut…
De CMHF, in het Verantwoordingsorgaan onderdeel van de coalitiefractie bestaande uit Ambtenarencentrum, Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden - ABP en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, heeft als enige fractie niet ingestemd met…
Kort na het opschorten van het overleg tussen Defensie en de bonden kwamen beide partijen met hun eigen uitleg over hetgeen in het overleg is gebeurd. Defensie legt de schuld…
Op 20 november heeft de staatssecretaris in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) het defensiepersoneel laten weten dat zij zich niet zal verzetten tegen het ingrijpen van het ABP…
Tijdens de afgelopen ledenraadpleging van het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden liepen de emoties bij het aanwezige defensiepersoneel soms hoog op. Twee van de onderwerpen die terugkeerden waren (en zijn) transparantie en vooraf…
De Marinekalender 2019, uitegegeven door Artisan Publishing, heeft als thema 'Defensienota 2018: de toekomstige marine en een terugblik'.Op de 12 maandbaden komen achtereenvolgens aan de orde: vervanging van de fregatten;…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04