2018

Defensie en de bonden zijn op 7 juni gestart met de besprekingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het huidige akkoord loopt af op 1 oktober 2018. Er liggen veel onderwerpen op…
Op vrijdag 22 juni jl. vond de jaarlijkse bacheloruitreiking van de geslaagde cadetten en adelborsten plaats op het KMA te Breda. Tijdens deze gelegenheid is ook de KVMO Scriptieprijs uitgereikt…
In verband met ontwikkelingen in het arbeidsvoorwaardelijk overleg is de Sectorraad/Algemene Ledenraad van de GOV|MHB en de CMHF Sector Defensie van donderdag 28 juni a.s. uitgesteld. Een nieuwe datum zal…

Korte terugblik op de AV KVMO

20 juni 2018
1633 keer
Op donderdag 14 juni jl. heeft de 104e Algemene Ledenvergadering van de KVMO plaatsgevonden. Dit jaar was de locatie van de vergadering de thuisbasis van de Koninklijke Marine, De Nieuwe…
Op 14 juni 2018, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KVMO, is mr. O.W. (Onno) Borgeld benoemd tot erelid van de KVMO. Nadat voorzitter Marc de Natris de leden vroeg…
Op 20 maart jl. stuurde de Coalitie voor Veiligheid, waarbij ook de KVMO is aangesloten, een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij haar zorgen uit over het grote aantal…

KVMO Symposium 2018

12 juni 2018
1996 keer
Donderdagmiddag 14 juni vindt vanaf 15.30 uur in Den Helder het jaarlijkse KVMO Symposium plaats. Het onderwerp dit jaar is 'Kustwater: groeiend economisch belang vraagt om strategische aanpak' **Gastsprekers zijn:…
Verlenging van de inschrijvingstermijn bij Loyalis - De aanmeldtermijn voor actieve defensiemedewerkers en UKW-ers voor de vrijwillige semi collectieve Algemene Nabestaanden Wet (ANW)-hiaatverzekering is verlengd van 15 juni 2018 naar…
Defensie en de bonden zijn op 7 juni jl. gestart met de besprekingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het huidige akkoord loopt af op 1 oktober 2018. Er liggen veel onderwerpen…
De vakbonden zijn geschrokken van de resultaten van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS locaties. De conclusie van het RIVM is hard: Defensie heeft haar zorgplicht geschonden. Blootstelling aan…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04