2018

Herdenking Slag in de Javazee

27 feb 2018
2021 keer
Vandaag is de jaarlijkse herdenking van de Slag in de Javazee. Tijdens een korte en sobere herdenking in de Kloosterkerk in Den Haag wordt stilgestaan bij de ongelijke strijd die…
In maart 2018 komt een nieuwe Defensienota uit. Hierin staan de plannen van het kabinet voor de krijgsmacht . Deze nota zal inhoudelijk verschillen van de beleidsnota’s van de laatste 25…
Lezing: Noodhulp Orkaan Irma **Geannuleerd**Op 1 maart 2018 verzorgt KLTZ André van der Kamp een presentatie over zijn ervaringen als commandant van Zr. Ms. Zeeland bij het leveren van noodhulp…
Zoals bekend zijn er in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 belangrijke afspraken gemaakt over het toekomstige pensioenstelsel specifiek voor militairen en de daarbij noodzakelijke aanpassingen aan het loongebouw. Dit nieuwe stelsel dient…

Technische master bij Defensie

05 feb 2018
1800 keer
De Faculteit Militaire Wetenschappen zal in september 2019 de 2e lichting van start laten gaan van de Engelstalige wetenschappelijke technologische Masteropleiding: Military Technology, Processes and Systems (MTPS). Deze deeltijdopleiding heeft…

Verlenging ANW-compensatie

01 feb 2018
1638 keer
In december 2017 bent u geïnformeerd over het vervallen van de compensatie Algemene Nabestaanden Wet (ANW) in 2018. Aanvankelijk was het de bedoeling de ANW-compensatie per 1 februari a.s. af…
Sociale partners in de Pensioenkamer en het ABP-bestuur zijn overeengekomen om de bestaande ANW-compensatieregeling nog te laten voortbestaan tot 1 mei 2018. Eerder is gecommuniceerd dat de regeling werd voortgezet…
Het kamerlid Martin van Rooijen verdedigt vandaag, woensdag 24 januari 2018, in de Tweede Kamer het 50Plus initiatief wetsvoorstel te komen tot een tijdelijke aanpassing van de rekenrente waarmee de…
Veteranen staan centraal in de tentoonstelling ‘Verlangen. Vrijheid. Kameraadschap. Een ontmoeting met veteranen’, die vanaf 25 januari 2018 in museum Bronbeek open is voor bezoekers. Ervaringen van veteranen Aan de…

KVMO-Lezing met Kees Kuenen

17 jan 2018
1960 keer
Op 1 februari verzorgt dhr. Kees Kuenen (KIM, lichting 1983) een lezing over zijn bedrijf NAVTRAIN. Dit bedrijf verzorgt trainingen voor buitenlandse marines, waarbij de trainers veelal een operationele achtergrond…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04