2018

Sinds 1988 is er het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te Roermond, opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan 6.000 Nederlandse militairen die werden uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Oost Indië en…
Met het uitspreken van zijn oratie getiteld ‘Moraliteit, beleid en weerbaarheid. Een verkenningsmissie.’ heeft prof. dr. Th.B.F.M. (Theo) Brinkel vandaag het hoogleraarsambt aanvaard tbv de KVMO-leerstoel Militair-Maatschappelijk Studies aan de…
Op 15 november jl. heeft de Coalitie voor Veiligheid (CoaV) een brief naar het kabinet gestuurd. In deze brief vraagt de CoaV aandacht voor de visie en samenhang op het…
Op 8 december 2017 hebben Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (hierna centrales) overeenstemming bereikt over een nieuwe regeling huisvesting en voeding militairen. Hiermee werd invulling gegeven aan de afspraken…
Op 10 januari jl., is bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht de zitting gehouden in de hoger beroepen die de Minister van Defensie (thans de Staatsecretaris) heeft ingesteld…
Pensioenen is een zaak van werknemers (vakbonden) en de werkgevers, zij betalen tenslotte de premie. Het pensioenfonds, het ABP voert uit.Enkele jaren geleden heeft een nieuw team, van met name…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04