2019

Personele vulling en daarmee het behoud van militairen is een topprioriteit voor Defensie en de vakbonden. In het AV-akkoord 2018-2020 is afgesproken dat Defensie alle onderofficieren en officieren die FPS…
Op 12 november 2019 organiseert de Adelborstenvereniging “Mare Nostrum” een bijeenkomst op de KMA in Breda. KOLMARNS Ger Booij en SMJRMARNSALG Bart van der Burg komen vertellen over hun missies…

Marineblad nr. 6 2019

08 okt 2019
1980 keer
Traditiegetrouw staat in het oktobernummer van het Marineblad de reactie van de KVMO op de nieuwe defensiebegroting. Voorzitter KVMO kan weinig nieuws vinden in deze beleidsarme begroting. Het is helaas…

Interview met voorzitter KVMO

08 okt 2019
2023 keer
Op 26 september jl. vond in Oirschot het Congres Mobiel in uniform plaats, georganiseerd door het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). Tijdens dit congres stelde de voorzitter van de MBO-raad, Ton…
Hoe zorgen we ervoor dat de vrije handelsroutes over zee en ons internet in de huidige turbulente geopolitiek toegankelijk blijven en welke maatregelen zijn daarvoor nodig? De KVMO heeft het…
Generaal-majoor der mariniers Frank van Sprang wordt met ingang van 28 november de nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der veteranen en Inspecteur der reservisten. Hij volgt luitenant-generaal Hans van…
Nadat de KVMO door een aantal leden was benaderd over onduidelijkheid rondom de rijbewijsmaatregel is hier actie op ondernomen. De CMHF Sector Defensie heeft uit naam van de KVMO een…
In mei jl. gaf minister Ank Bijleveld-Schouten naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2019 aan dat het extra toebedeelde budget van 162 miljoen euro structureel een mooie en betekenisvolle stap is:…
Connections NL stimuleert en faciliteert de toepassing van wargaming (conflict & crisis simulaties) in brede kring. Hiertoe organiseren we jaarlijks een seminar voor geïnteresseerden in en beoefenaars van wargaming in…
In het op 30 juli 2019 ondertekende arbeidsvoorwaardenakkoord staan verschillende inkomensmutaties. Sommige werken terug. Anderen liggen in de toekomst. De afgelopen maand (augustus 2019) betaalde Defensie de eenmalige uitkering van…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04