2019

Defensie heeft dinsdag 14 mei jongstleden gereageerd op onze brief van 6 mei 2019 (zie link) door een inzet aan het personeel bekend te stellen. In die reactie zitten, zoals…

Gehaktdag op het plein

15 mei 2019
2012 keer
De centrales uit de veiligheidssector zijn woensdag 15 mei bij elkaar gekomen om 'gehakt' te maken van de pensioenplannen van minister Koolmees. De spreekwoordelijke gehaktmolens zijn op het plein gezet. Met…

Uitspraak hoger beroep 9 juli

14 mei 2019
1951 keer
Het gerechtshof in Den Haag heeft zich maandag 13 mei gebogen over het hoger beroep dat door de defensiebonden tegen de staat is aangespannen over de eindloonregeling. Dit hoger beroep…

Gezamenlijke CAO inzet bekend

09 mei 2019
2330 keer
Het Ambtenarencentrum (AC), de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) hebben een gezamenlijke CAO inzet afgestemd. Reden daarvoor is de weigering van…
Het Gerechtshof Den Haag heeft de defensiebonden via hun advocaat laten weten dat er op 13 mei aanstaande het hoger beroep in de pensioenzaak tegen Defensie zal worden behandeld. Belangstellende…

10 mei - CAO-bijeenkomsten

07 mei 2019
2012 keer
De samenwerkende bonden binnen de sector Defensie komen a.s. vrijdag naar u toe!Vrijdag 10 mei 2019 om 10 uur ’s morgens komen voorzitters en onderhandelaars van de verschillende Defensiebonden op…

Marineblad nr. 3 2019

06 mei 2019
1902 keer
In dit nummer het eerste artikel in een reeks van artikelen in het kader van 75 jaar bevrijding van Nederland.LTKOLMARNS Rob de Wit beschrijft in zijn artikel 'De amfibische doctrine…

4 mei herdenking

04 mei 2019
1912 keer
Het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren is zaterdag 4 mei jl. vertegenwoordigd bij de jaarlijkse Dodenherdenking in Den Helder en Loenen.Tijdens de plechtigheid bij het monument 'Voor hen…
Op 16 april jl. gaven de bonden al aan dat de inzet van Defensie teleurstellend was. Volstrekt onvoldoende was om zicht te houden op het bereiken van een cao-resultaat. Een…

INVESTEER 200 MILJOEN EXTRA!

30 apr 2019
1781 keer
De voorzitters van vier vakbonden bij Defensie roepen het kabinet op om in de Voorjaarsnota extra geld vrij te maken om de verwaarlozing van het personeel te stoppen. Dat doen…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04