2019

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd erelid van de KVMO KLTZ b.d. mr. O.W. Borgeld te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op grond van zijn verdiensten…

Schreeuw om openheid

25 apr 2019
2052 keer
De staatssecretaris van Defensie heeft tijdens de vergadering van het Sectoroverleg Defensie van 23 april jongstleden geweigerd om de bonden antwoord te geven op twee heel belangrijke vragen, nl.: 1)…
Tijdens het SOD van 24 april hebben de defensiebonden de staatssecretaris gevraagd de inzet die zij gedaan heeft tijdens de onderhandelingen openbaar te maken. Ook hebben wij de staatssecretaris gevraagd…
Op 15 mei, tijdens de parlementaire ‘gehaktdag’, maken de veiligheidssectoren, zoals politie, brandweer, defensie, douane en marechaussee, gehakt van de pensioenplannen van minister Koolmees. De plannen gaan letterlijk en figuurlijk…
De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft een film gemaakt over de pijnpunten in de pensioenonderhandelingen. De VCP zat aan tafel bij de pensioenonderhandelingen, die november vorig jaar stukliepen. “De film…

Inzet Defensie stelt teleur…

16 apr 2019
2226 keer
Ook in de onderhandelingen zet Defensie het personeel niet op 1. Zoals wij eerder aangegeven hebben zou 16 april alles op tafel liggen, waaronder de inzet en ruimt die Defensie…
In zijn reactie op de Brexit-brief van de Coalitie voor de Veiligheid (CoaV) geeft minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus aan dat de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk (VK) in…
In Doorn zijn aan de Willem van Lanschotlaan 1 een aantal organisaties gehuisvest die zorg verlenen aan Veteranen. Het betreft de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), het…

136 jaar KVMO

10 apr 2019
1976 keer
Op 10 april 1883, vandaag 136 jaar geleden, werd de (voorloper van de) KVMO opgericht. Aanleiding hiervoor was het vergaan op 5 juli 1882 van rammonitor Zr. Ms. Adder, voor…
Vandaag, dinsdag 9 april 2019, hebben de onderhandelaars van de vakbonden en Defensie verder gepraat in de werkgroep arbeidsvoorwaarden. De afgelopen weken is gesproken over diverse onderwerpen, zoals toelagen, het…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04