2019

Op 11 janauri jl. zond de GOV|MHB namens de CMHF, VCP en Coalitie voor Veiligheid een brief aan de Vaste Kamer Commissie van Defensie. In deze brief zijn de politieke…
Stappenplan naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake de loonbelasting over de dwangsom op grond van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht. Er zijn twee mogelijkheden:1.…
Ook in zijn derde termijn gaat premier Mark Rutte vrolijk verder met het afbreken van onze collectieve oudedagsvoorzieningen, samen met Wouter Koolmees wil hij jouw/ons pensioen nog verder slopen. Rutte…
18 maart komen de veiligheidssectoren groots in beweging voor een fatsoenlijk pensioen op het Malieveld in Den Haag. Werknemers van de politie, douane, defensie, ambulance en vele andere sectoren zullen…

Arbeidsvoorwaarden

22 feb 2019
2135 keer
Donderdag 21 februari hebben vakbonden en Defensie voor de derde keer met elkaar gesproken. Vakbonden en Defensie hebben de wil om tot een goed resultaat te komen, maar de onderhandelingen…
Defensie heeft op 1 februari het defensiepersoneel geïnformeerd over de start van de begeleidingscommissie arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 (BCO AV 2017-2018). Deze BCO is veel later van start gegaan dan de defensiebonden…

Grote Landelijke Pensioencursus

19 feb 2019
2474 keer
Op maandag 18 maart vindt op het Malieveld in Den Haag de grote landelijke Pensioencursus plaats.Nadere informatie volgt binnenkort op deze site.
Naar aanleiding van het bericht van 15 februari jl. waarin u werd geinformeerd over het proces omtrent de loonbelasting bij dwangsom het volgende bericht:Eenieder die denkt recht te hebben op…
Na het SOD van 31 januari 2019 hebben defensie en de defensiebonden gemeld dat het arbeidsvoorwaardenoverleg weer hervat zou worden. Op donderdag 7 februari 2019 heeft een eerste verkennend gesprek…

Het einde van een lang proces

15 feb 2019
2347 keer
In 2012 kregen drie marinevliegers op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een dwangsom toegekend omdat Defensie ondanks de wettelijke waarschuwing te laat was met het nemen van beslissingen…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04