2019

Defensie en de bonden zijn overeengekomen dat bij militairen in 2019 een voorschot werknemersdeel pensioenpremie wordt ingehouden van 9,28%. Dit premiepercentage is gelijk aan het premiepercentage dat bij militairen in…
De GOV|MHB heeft vandaag, 11 januari 2019, als initiefnemer namens de VCP, CMHF en Coalitie voor Veiligheid de Politieke Partijen van de Vaste Kamer Commise van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…
Op 1 februari a.s. organiseren alle vakbonden voor defensiepersoneel, die participeren in het georganiseerd overleg, een bijeenkomst voor alle MC-leden binnen Defensie. Het maakt daarbij niet uit of men in…
De rechter in kort geding in Den Haag heeft in zijn uitspraak van 21 december de vorderingen van de defensiebonden afgewezen. Uit de uitspraak wordt duidelijk dat de kort gedingrechter…
Met leedwezen heeft de KVMO kennisgenomen van het plotseling overlijden, op 31-12-2018, van het voormalig sectorbestuurslid van de Sector Defensie CMHF Dick Tempelman. Dick was van december 2013 tot december…
Op maandag 7 januari 2019 is het Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg van de CMHF Sector Defensie Niels van Woensel bevorderd tot Luitenant-Kolonel. De Duo-voorzitters GOV|MHB, Ruud Vermeulen en Marc de…
Met leedwezen heeft de KVMO kennisgenomen van het overlijden op 23 december 2018 van voormalig voorzitter Kolonel der mariniers b.d. Anton G.C. Kok. Anton is vele jaren zeer actief betrokken…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04