2020

Op woensdagochtend 23 december 2020 hebben defensie en de bonden in het Sector Overleg Defensie (SOD) gesproken over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het gesprek vond plaats op initiatief van de bonden…

Marineblad nr. 8 2020

22 dec 2020
1082 keer
In het laatste nummer van 2020 besteedt het Marineblad traditioneel aandacht aan het Korps Mariniers. LTKOLMARNS Patrick van Rooij en KOLMARNS Rob de Wit schrijven over de plannen voor het…

Nieuw Defensie Actieplan 1325

21 dec 2020
1031 keer
Onlangs is de geactualiseerde versie van het Defensie Actieplan aan de Kamer gestuurd. Het plan beschrijft acht concrete doelen en beoogt het genderbewustzijn binnen de krijgsmacht te vergroten. Het DAP…

De kerstman

18 dec 2020
1016 keer
Van het ere-lid KOLMARNS b.d. A.H.P. Knoppien ontvingen wij deze kerstwens.
Op 30 november 2020 is de Rijksoverheid gestart met een wervingscampagne voorstembureauleden voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart 2021.Vanwege het coronavirus worden bij die verkiezingen maatregelen…

Inzetbrief Defensie 2021

08 dec 2020
1013 keer
Op 30 juli van het vorig jaar hebben wij als sociale partners van Defensie eennieuw arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten. Dit akkoord loopt op 31 december2020 af. Defensie vindt het belangrijk op tijd…
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is afgesproken dat defensiemedewerkers vanaf 1 december 2020 de aanvullende kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer maandelijks moeten kunnen uitruilen tegen een deel van het bruto salaris. Defensie…
Zaterdag 7 november organiseerde Vi Thuisfront een online ontmoetingsdag!De deelnemende thuisfronters ontvingen thuis een borrelpakket en gingen de strijd aan in de 'enige echte Thuisfrontbingo'.De volgende thuisfrontontmoetingsdag vindt plaats op…
Het Ambtenarencentrum (AC), de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) hebben een gezamenlijke CAO-inzet afgestemd en vandaag bekend gemaakt aan Defensie. De…
Op woensdag 11 november heeft het erelid van de KVMO en de oud-voorzitter van de KVMO en GOV|MHB, KTZ b.d. Marc de Natris, een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor zijn…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04