2020

In lijn met de maatregelen die het kabinet gisteren, maandag 28 september, heeft bekendgemaakt, heeft het hoofdbestuur besloten de Algemene Vergadering die gepland stond voor 1 oktober tot nader order…
De Werkgroep Defensiebeleid & Krijgsmacht, waar ook de KVMO deel vanuit maakt, heeft het volgende opinieartikel geschreven.Op Prinsjesdag bleek er op het eerste gezicht veel goed nieuws voor de krijgsmacht.…
Het COVID-19 virus heeft nog steeds grote invloed op de organisatie van de diverse evenementen. Door een aantal onzekerheden t.a.v. de accommodatie, de catering en het recreatieve deel van deze…
Afgelopen zaterdag werd herdacht dat Japan 75 jaar geleden capituleerde. Hiermee kwam de oorlog in Zuidoost-Azië alsmede de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden ten einde. Bij deze herdenking…

Marineblad nr. 5 2020

10 aug 2020
814 keer
In het augustusnummer van het Marineblad richten LTZ1 dr. Roy de Ruiter, KLTZ Maarten Poortman, KLTZ ir. Maurice van Mourik, KLTZ ir. Bart Blok en KTZ Hans Veken hun blik…
Wellicht was het u al opgevallen maar bij dit nummer van het Marineblad ontbreekt eenmalig het ProDef bulletin. Er is voor gekozen om tijdens de zomerperiode alle leden waarvan we…
Jaarlijks wordt op de donderdag voor de Wereldhavendagen de Johan de Witt Conferentie georganiseerd. Fysiek kan deze dit jaar om begrijpelijke redenen niet doorgaan maar daarvoor in de plaats heeft…

Scriptieprijs 2020

27 juli 2020
1566 keer
Op donderdag 23 juli heeft KLTZ (LD) Joris ten Berg namens het hoofdbestuur de KVMO-prijs voor de beste bachelor-scriptie uitgereikt aan LTZ 3 (TD) Dewi Ekker. Op die dag kregen…

Helikoptercrash

20 juli 2020
773 keer
Met leedwezen heeft het hoofdbestuur van de KVMO kennisgenomen van het overlijden van 2 militairen van de Koninklijke Marine. Beiden kwamen gisteren om tijdens een helikoptercrash bij Aruba. Het hoofdbestuur…

Geschil met Defensie aangeboden

15 juli 2020
663 keer
Door: T. van Leeuwen, onderhandelaarZoals op 10 juli jl. reeds aangekondigd, zijn de defensiebonden in meerderheid opnieuw naar de Advies- en Arbitragecommissie (AAC) gestapt. Deze keer over een belangrijk aspect…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04