2020

Op 30 juli 2019 hebben de sociale partners bij defensie een arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten voor de jaren 2019 en 2020. Onderdeel van dit akkoord was een maatregel in verband met verminderd…
De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren feliciteert Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander van harte met zijn 53ste verjaardag.Ondanks COVID-19 wenst de KVMO eenieder een gezellige koningsdag. Zoals onze koning vandaag sprak "Geniet…

Lintjesregen

24 apr 2020
990 keer
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de KVMO-leden VADM Dr.Ir. A.J. de Waard te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden en KOLMARNSBD B.…

Extraatje zorg

23 apr 2020
868 keer
Wij hebben onze minister van Financien deze week bij RTL horen vertellen dat hij voorstander is van een extra beloning voor onze zorgmedewerkers die alles geven in deze tijd. De…
In verband met de coronacrisis heeft de KVMO, vooruitlopend op de maatregelen van het kabinet, besloten om de Algemene Vergadering en afscheidsreceptie van Marc de Natris te verzetten. De nieuwe datum…
De Paritaire Commissie chroom-6 en CARC heeft op 6 april de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar CARC op de POMS-locaties. Nadat in juni 2018 de onderzoeken naar chroom-6…

Corona nieuwsbrief CZSK

02 apr 2020
1351 keer
Deze nieuwsbrief heeft als doel u op hoofdlijnen op de hoogte te houden van de situatie binnen het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het biedt informatie over prioriteiten (commanders’ aim), maatregelen en…
De afgelopen periode heeft het RIVM het CARC-onderzoek op de POMS-locaties afgerond. Ook heeft het RIVM de lijst met ziekten die door chroom-6 veroorzaakt kunnen worden, geactualiseerd. Tenslotte is onderzoek…
Admiraal Kramer vertelt over de huidige ontwikkelingen en maatregelen rondom het COVID-19 virus binnen de Koninklijke Marine.

Heildronk geannuleerd

25 mrt 2020
1064 keer
Helaas is de KVMO genoodzaakt om de Heildronk voor dit jaar te annuleren in verband met het coronavirus (COVID-19). Wij hopen u allen volgend jaar weer te verwelkomen voor de…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04