2020

Op maandag 20 januari jl. heeft de GOV|MHB 'gepiept' op de brief "Teksten pensioenreglement militairen 2019". Dit houdt in dat de GOV niet akkoord gaat met de inhoud van de…
De afgelopen maanden hebben de centrales en Defensie in het Sectoroverleg Defensie (SOD) veel tijd en energie gestoken in de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord en op veel vlakken zijn de…

Uitnodiging IDL symposium

14 jan 2020
2356 keer
Generaal-majoor der mariniers mr. R.G. Oppelaar, Commandant Nederlandse Defensie Academieheeft het genoegen u uit te nodigen voor het symposium:Veerkrachtig hoger beroepsonderwijs in een veranderende maatschappelijke context; verbinden van curriculum, vorming…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04