2021

Op 2 december 2021 hebben de vier centrales tijdens een Sector Overleg Defensie (SOD) de uitslag van de ledenraadplegingen over het arbeidsvoorwaardenpakket bekend gemaakt. De leden van alle bonden hebben…
In de afgelopen periode is er door de GOV op diverse defensielocaties in Nederland een voorlichting gegeven over de uitkomst van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Voor deze bijeenkomsten heeft onderhandelaar GOV|MHB Majoor…

Marineblad op LinkedIn

23 nov 2021
443 keer
Al ruim 130 jaar het vakblad voor marineofficieren en professionals in de maritieme sector, zo prijkt de slogan van het Marineblad. Vanaf heden is het blad ook op LinkedIn te…
Graag herinneren wij u eraan dat er nog twee extra bijeenkomsten gepland staan voor dinsdag 23 en donderdag 25 november aanstaande.Deze bijeenkomsten kunnen digitaal bijgewoond worden. Dit nadat de resterende…
De vakbonden hebben vanwege aangescherpte coronamaatregelen de gezamenlijke informatiebijeenkomsten over de uitkomst van de arbeidsvoorwaardenbesprekingen moeten annuleren. Om u toch nog zo goed mogelijk te informeren, is de presentatie ten…
De geplande gezamenlijke informatie-bijeenkomsten van de vakbonden over de uitkomst van de arbeidsvoorwaardenbesprekingen voor 2021 van deze week worden geannuleerd.De Defensiebonden hebben de afgelopen twee weken op diverse Defensielocaties een…
Recentelijk hebben Defensie en de centrales de onderhandelingsuitkomst gepresenteerd. De komende tijd wordt gebruikt om iedereen zo goed mogelijk te informeren en om met u, onze achterban, van gedachten te…

Marineblad nr. 7 2021

09 nov 2021
554 keer
Marineblad nummer 7 is uit! In het novembernummer van 2021 is er aandacht voor de Russchie Anti-Access/Area Denial (A2/AD) in het Oostzeegebied waarin KLTZ (LD) Onno van der Leij het…
Op 1 januari 2022 start het Marineblad haar 132ste jaargang. Overeenkomstig voorgaande jaren zal het blad achtmaal verschijnen met het eerste nummer gepland voor 1 februari. In het onderstaande schema…
Recentelijk hebben Defensie en de centrales de onderhandelingsuitkomst gepresenteerd. De komende tijd wordt gebruikt om iedereen zo goed mogelijk te informeren en om met u, onze achterban, van gedachten te…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04