2021

De samenwerkende centrales van overheidspersoneel, sector defensie, (de bonden) roepen het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer op fors te investeren in Defensie.Daartoe hebben zij een brief, die gezamenlijk met…
Na bijna een jaar met Defensie gesproken te hebben over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord ligt er geen akkoord, geen resultaat, maar een uitkomst. Graag leggen de vakbonden gezamenlijk uit waarom het…
Geen onderhandelingsresultaat, wel een uitkomst - wat nu?Geachte leden,Er is heel lang over gesproken. Te lang. Maar een arbeidsvoorwaardenakkoord is niet bereikt. Hoe komt dit? Waar is dan zo lang…
Als gevolg van de coronacrisis werden in 2020 de voorgenomen herdenkingen van het Hulpfonds de Zeemanspot, het Nationaal Steunfonds en de ondergang van Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau op…
Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft niet geleid tot een onderhandelaarsresulaat. Wel is vastgesteld wat er op dit moment maximaal haalbaar is. De bonden gaan dat voorleggen aan hun leden en vragen wat zij daarvan vinden. De onderhandelaars hebben op 30…

Marineblad nr. 6 2021

05 okt 2021
729 keer
Marineblad nummer 6 is uit! In het oktobernummer van 2021 is er aandacht voor de geopolitieke situatie in de Zuid-Chinese Zee en de aanwezigheid van de Zr. Ms. Evertsen als…
Op zaterdag 18 december 2021 organiseert de Marineclub te Den Helder haar Gala Kerstdiner.Het belooft een schitterende avond te worden met champagne, een 5 gangen kerstdiner, live muziek en de…
Vanaf juli hebben de onderhandelaars verder overlegd over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Zij hebben vandaag vastgesteld dat zij op dit moment niet tot een resultaat kunnen komen. Besloten is om de…
Woensdag 3 november 2021 organiseert de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) de jaarlijkse KVMO 64-jarigendag “Van UKW naar pensioen”. Deze dag is bestemd voor de postactieve leden en de elders…
Vice-admiraal René Tas is op 9 september benoemd tot nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten en Admiraal Benelux (ABNL). Hij volgt vice-admiraal Rob Kramer op, die met pensioen gaat. De wisseling van de…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04