2021

In het voorjaar van 2022 zijn er verkiezingen voor nieuwe leden voor het verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP. Als deelnemer of gepensioneerde bij het ABP kunt u zich hiervoor kandidaat…
Op zaterdag 11 september vindt de afsluiting van de 8e editie van de Walk4Veterens plaats: een initiatief van Hulp voor Helden.De Walk4Veterans is een sponsorloop voor projecten voor militairen en…
Per 1 september is Bas Naafs bij de KVMO gestart als hoofdredacteur van het Marineblad. Hiermee volgt hij Marion Lijmbach op, die per 31 augustus is begonnen aan een nieuwe…

KVMO 64-jarigendag 2021

29 aug 2021
632 keer
In 2020 is door de coronapandemie en bijbehorende maatregelen de jaarlijkse voorlichting voor 64-jarigen niet doorgegaan. Dit betreft een groep van 59 KVMO-leden. Dit jaar is er eenzelfde aantal mensen…

Marineblad nr. 5 2021

10 aug 2021
865 keer
In het augustusnummer van het Marineblad aandacht voor internationale maritieme samenwerking. Met onder meer een artikel over de Joint Expeditionary Force, door Andre van der Kamp en Stan Oostervink En…

KVMO Scriptieprijs 2021

03 aug 2021
832 keer
Op 23 juli jl. heeft LTZ3 (LD) Tim Kamman de KVMO-scriptieprijs in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde tijdens de bachelorsdiploma-uitreiking op de KMA in Breda, alwaar ruim honderd jonge afgestudeerden…

Marineblad nr. 4 2021

06 juli 2021
943 keer
In het julinummer van het Marineblad een gesprek met C-ZSK VADM Kramer over zijn beweegredenen om zijn lidmaatschap van de KVMO op te zeggen: ‘Ik geloof niet meer in het…
Brief in het kader van Veteranendag aan Tweede Kamer In dit bericht treft u een brief aan, ondertekent door alle voorzitters van de vier vakbonden,  gericht aan Mevr. A. de…
Investeren in een nieuw HR model kost 350 miljoen, GOV|MHB doet oproep aan politiek Den Haag Het bestaansrecht van het Ministerie van Defensie staat onder druk omdat de Krijgsmacht niet…

Geslaagde AV KVMO

17 juni 2021
702 keer
Geslaagde AV KVMO Op 17 juni vond de jaarlijkse algemene vergadering van de KVMO plaats. Door de coronapandemie werd deze vergadering digitaal gehouden. Ondanks dat het hoofdbestuur u liever fysiek had…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04