2022

Met ingang van 1 december jl. is de oude tegemoetkoming woon-werkverkeer vervallen! Dit als gevolg van de afspraken die zijn gemaakt in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Vanaf 1 december kan Defensie…
Donderdag 24 november 2022 zal het KVMO symposium 'De maritieme wereld na het Oekraïneconflict' plaatsvinden in Amsterdam. De inschrijving voor het evenement is reeds gesloten. Aanvankelijk zou het symposium plaatsvinden op…
In de Alle Hens van deze maand staat een artikel over het alternatief bemannen van het nieuwe Combat Support Ship (CSS), de toekomstige Zr.Ms. Den Helder. Het alternatief bemannen van het schip is een pilot, om te…
Het speciale themanummer 'Reservisten' van Marineblad is uit!In 2012 publiceerde het Marineblad een speciaal themanummer 'Reservisten'. Doel van deze speciale editie was het belichten van het reservistenbeleid. In de afgelopen…
Het Prof. Kooy Fonds van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) kent jaarlijks een prijs toe aan de beste afstudeerder in Defensie- of Veiligheidstechnologie aan een technische universiteit of hogeschool.…
Op 1 januari 2019 zijn militairen overgegaan van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. Defensie en de bonden hebben toen afgesproken dat de militair die hierdoor minder pensioen gaat opbouwen, daarvoor…
Armies win battles, navies win wars, zo luidt een oud adagium. Maar is dat nog steeds zo? Wat is de invloed van de toch voornamelijk op land gevoerde oorlog in Oekraïne…

Besluitvaardigheid

19 okt 2022
139 keer
Vandaag werd bekend dat Nederland nieuwe raketartilleriesystemen en luchtverdediging voor de korte afstand gaat aanschaffen. Besluiten die op korte termijn genomen zijn, grotendeels als gevolg van de oorlog in Oekraïne.…
Eén van de mooie resultaten van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord is toch wel de aanzienlijke loonsverhoging die we wisten te bewerkstelligen. Met name door aanpassing of vervanging van de salaristabellen. Voor…
*Dit evenement is tot nader order uitgesteld.* Op 3 november 2022 organiseert de ambtenarencentrale CMHF samen met ABP het symposium: Duurzame kansen voor ons pensioen.De pensioenfondsen beheren gezamenlijk meer dan…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04