2023

Secretaris Harmen Krul gaat het bestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, en de Koninklijke Marine, per 7 februari a.s. verlaten. Per die datum volgt Harmen Raymond Knops op als…
Het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) feliciteert Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix van harte met haar 85ste verjaardag.
Eerder deze week heeft u van ons een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst over uw pensioen, dat op 19 januari zal plaatsvinden op de Frederikkazerne te Den Haag. In deze uitnodiging…
Op 15 december jl. sprak de Tweede Kamer weer over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Er is nog veel discussie gaande over deze wet. Eén van de zaken die de aandacht…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04