Weblog voorzitter

Afgelopen week presenteerde het CBS de eerste Monitor Brede Welvaart. Deze jaarlijkse monitor meet onze welvaart niet alleen aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP) maar kijkt ook…
Afgelopen week heeft Nederland op 5 mei weer groots de vrijheid gevierd. 73 jaar vrijheid en welvaart; het overgrote deel van de Nederlanders weet niet beter. Ellende, droogte en hoger…
De eerste dagen van mei zijn voor mij al m'n hele leven bijzonder. Met de paplepel is mij ingegoten dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Mijn vader was geboren en getogen…
Het kabinet Rutte III buigt zich de komende weken over de Voorjaarsnota. De minister van Financiën moet de Voorjaarsnota uiterlijk 1 juni as. bij de Kamer hebben ingediend zodat de…
Op 13 maart 2018 is het voorstel, van wet houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij, nr. 34…
10 april jl. was een heugelijke dag voor de KVMO. Onze vereniging is op deze datum in 1883 opgericht en heeft dus inmiddels de respectabele leeftijd van 135 jaar bereikt.…
Bijna een jaar geleden stelde Hans de Boer van VNO/NCW tijdens het symposium 'Een adaptieve krijgsmacht' dat de werkgevers voorstander zijn van de herinvoering van kortdurende contracten (Kort Verband Vrijwilligers)…
Afgelopen week heeft minister Bijleveld haar Defensienota gepresenteerd. In het AD liet ze optekenen: “We gaan niet oplappen, we gaan vernieuwen”. Vernieuwend is de nota zeker, waarin, in tegenstelling tot…
“Met wat geluk werk je wel zo lekker”, was de kop van een artikel in de Volkskrant op de internationale ‘Dag van het geluk’. In het artikel is Evelien Veenman,…
Update 20 maart: lees onderaan deze weblog de brief van de Coalitie voor Veiligheid over de dreigende tekorten op personeelsgebied in de veiligheidssectorDe afgelopen weken heb ik stilgestaan bij het…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04