Weblog voorzitter

Afgelopen week las ik op de website van De Telegraaf dat de ‘Werknemers op zijn’. In een bij het artikel gevoegde tekening werd aangegeven bij welke beroepsgroepen in Nederland de…
Afgelopen week las ik een initiatiefnota van het D66-Kamerlid Belhaj dat militaire missies, vastgoed én de inkoop van Defensie een stuk duurzamer moeten en kunnen. Zij zou graag concreet willen…
Afgelopen week las ik een bericht over Defensie waarin stond dat ze met een zorginstelling een afspraak heeft gemaakt over het overnemen van defensiepersoneel. Ik vond dit een goede ontwikkeling…
2017 was een top jaar. De goederenexport was 6,6% hoger dan in 2016. De import is met 8,3% toegenomen. Het BBP was vorig jaar 3,1 procent groter dan in 2016…
Afgelopen week heb ik in Groningen een lezing gegeven over Defensie en de Koninklijke Marine voor een zg. coalitie ‘lullen’-bijeenkomst. Ik was hiervoor uitgenodigd door de JOVD Groningen. Aan deze…
Onze zeehelden hebben het vandaag de dag zwaar. Ik bedoel hier niet het huidige marinepersoneel mee maar onze zeehelden die in het verleden hun leven voor ons vaderland hebben gegeven.…

De kop van jut

29 jan 2018
In het verleden was de ambtenaar een zeer gewaardeerd en gerespecteerd persoon en medewerker. Een werknemer waar tegenop werd gekeken. Een werknemer met een goed salaris, vrije tijd en een…
De militair is een bijzondere werknemer met een bijzondere positie. Deze positie is onder meer vastgelegd in de Militaire Ambtenaren Wet en (militaire) wet- en regelgeving maar óók in de…

Visielozuela

15 jan 2018
Afgelopen week was er in de media veel aandacht over ons ‘buurland’ Venezuela. VVD-kamerleden stelden dat Nederland geen vluchtelingen van Aruba moet opnemen. De Arubaanse premier zei onlangs in een…
Eind december stond op de KNMI-site dat 2017 een warm jaar was. Net als de afgelopen jaren, 2014, 2015 en 2016 staat 2017 in de top tien van de warmste…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04