Weblog voorzitter

Op maandag 18 maart a.s. is er een landelijke pensioenactiedag. Het openbaar vervoer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam zal 66 minuten stil staan. In havens word het werk neergelegd.…
Onlangs is het arbeidsvoorwaardenoverleg weer gestart. Een overleg dat van groot belang is voor zowel Defensie als haar personeel. Een overleg waar de nodige druk op staat daar, nog maar,…
Soms denk ik wel eens: ‘Had ik maar een eeneiige tweelingbroer. Een broer waar je tegen kunt zeggen: “Ga jij maar in mijn plaats, want ik heb er geen zin…
Ik was de afgelopen week (blij) verrast toen ik in het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) las dat Defensie weer in de top 5 van de beste werkgevers van Nederland staat. Een…
Afgelopen weken is er veel te doen geweest over mijn pensioenfonds, het ABP. Dat fonds staat er slecht voor: het heeft een dekkingsgraad van 97%. Dit houdt in dat er…
Afgelopen week was er in de media veel aandacht voor onze studenten. Zij hebben een stressvol leven. Eén van de voornaamste oorzaken is het geld dat ze moeten lenen om…
Afgelopen week heeft Defensie haar toekomstvisie krijgsmacht en het NAVO-plan met de Tweede Kamer besproken. In deze toekomstvisie zijn vijf investeringsprioriteiten bepaald. Deze prioriteiten stelt Defensie om huidige én toekomstige…

De waarheid

22 jan 2019
Deze week is de week van de waarheid voor het kabinet Rutte III. Tijdens Prinsjesdag werd de boodschap verkondigd dat 2019 het jaar van de koopkrachtverbetering zou worden. Dit signaal…
In plaats van een weblog volgt hieronder het opinieartikel dat vandaag namens de vier voorzitters van de defensievakbonden in de Telegraaf is gepubliceerd.'Onlangs stond er een ingezonden brief in een…
Een nieuw jaar ligt voor ons. De jaarwisseling was voor een stel onverlaten weer een reden zich tegen de ‘gevestigde orde’ te verzetten. Onze frontlinie hulpverleners werden op vuurwerk ‘getrakteerd’…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04