Weblog voorzitter

Op dit moment vindt in Noorwegen de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog plaats. Aan deze oefening, Trident Juncture, doen 50.000 militairen en tienduizenden voertuigen mee. Trident Juncture is een…

Make it happen

29 okt 2018
Onlangs stond er een artikel van mijn hand op een opiniepagina van de Telegraaf. In dit artikel sprak ik mijn zorg uit over Defensie en de toekomst van onze krijgsmacht…

Oorlog

22 okt 2018
Als er een woord in Nederland aan inflatie onderhevig is, dan is dat het woord oorlog. In november 2015 gaf minister-president Rutte aan dat Nederland in oorlog was met de…
Op 17 juni 2015 vond er in de vaste commissie voor Defensie een discussie plaats over vrouwen bij de onderzeedienst. In dit overleg gaf de toenmalige minister van Defensie, Hennis-Plasschaert,…
Afgelopen week was ik bij een manifestatie in Den Haag om aandacht te vragen voor de actie ‘Zet de overheid op één’. Ik was niet ,conform de oproep, in het…

Helden

01 okt 2018
De afgelopen week was Defensie weer veel in het nieuws. Helaas niet altijd in positieve zin. Dit kan ook niet anders, want we hebben nog een lange weg te gaan…
Afgelopen week is de Personeelsrapportage midden 2018 gepresenteerd. In de rapportage wordt helder inzichtelijk gemaakt voor welke uitdaging het kabinet Rutte III staat: het gaat nog steeds niet goed met…
Het is nu bijna een half jaar geleden dat de Defensienota 2018 is uitgekomen. Een nota die is herschreven omdat er te weinig aandacht was voor het ‘goud’ van Defensie:…
Twee weken geleden schreef ik in mijn weblog ‘Stand van het land’ dat er bij de overheid een langdurig smeulende veenbrand gaande is. Ondanks dat we het 17e rijkste land…

Ver van ons bed

03 sept 2018
Afgelopen week was ik op Aruba en Curaçao voor ledenraadplegingen. Het valt me iedere keer weer op dat ondanks de uitstekende communicatiemiddelen en sociale media, Nederland voor velen die daar…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04