Weblog voorzitter

Het gaat al weer enige tijd goed met Nederland. Het kabinet Rutte III heeft het economisch tij mee. Uit de onlangs gepresenteerde Voorjaarsnota valt op te maken dat de meevallers…
Het is al weer twee maanden geleden dat de Defensienota “Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid” is verschenen. Vandaag zal in de Tweede Kamer het debat over de nota…
Afgelopen week presenteerde het CBS de eerste Monitor Brede Welvaart. Deze jaarlijkse monitor meet onze welvaart niet alleen aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP) maar kijkt ook…
Afgelopen week heeft Nederland op 5 mei weer groots de vrijheid gevierd. 73 jaar vrijheid en welvaart; het overgrote deel van de Nederlanders weet niet beter. Ellende, droogte en hoger…
De eerste dagen van mei zijn voor mij al m'n hele leven bijzonder. Met de paplepel is mij ingegoten dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Mijn vader was geboren en getogen…
Het kabinet Rutte III buigt zich de komende weken over de Voorjaarsnota. De minister van Financiën moet de Voorjaarsnota uiterlijk 1 juni as. bij de Kamer hebben ingediend zodat de…
Op 13 maart 2018 is het voorstel, van wet houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij, nr. 34…
10 april jl. was een heugelijke dag voor de KVMO. Onze vereniging is op deze datum in 1883 opgericht en heeft dus inmiddels de respectabele leeftijd van 135 jaar bereikt.…
Bijna een jaar geleden stelde Hans de Boer van VNO/NCW tijdens het symposium 'Een adaptieve krijgsmacht' dat de werkgevers voorstander zijn van de herinvoering van kortdurende contracten (Kort Verband Vrijwilligers)…
Afgelopen week heeft minister Bijleveld haar Defensienota gepresenteerd. In het AD liet ze optekenen: “We gaan niet oplappen, we gaan vernieuwen”. Vernieuwend is de nota zeker, waarin, in tegenstelling tot…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04