Weblog voorzitter

Afgelopen week heeft Defensie haar toekomstvisie krijgsmacht en het NAVO-plan met de Tweede Kamer besproken. In deze toekomstvisie zijn vijf investeringsprioriteiten bepaald. Deze prioriteiten stelt Defensie om huidige én toekomstige…

De waarheid

22 jan 2019
Deze week is de week van de waarheid voor het kabinet Rutte III. Tijdens Prinsjesdag werd de boodschap verkondigd dat 2019 het jaar van de koopkrachtverbetering zou worden. Dit signaal…
In plaats van een weblog volgt hieronder het opinieartikel dat vandaag namens de vier voorzitters van de defensievakbonden in de Telegraaf is gepubliceerd.'Onlangs stond er een ingezonden brief in een…
Een nieuw jaar ligt voor ons. De jaarwisseling was voor een stel onverlaten weer een reden zich tegen de ‘gevestigde orde’ te verzetten. Onze frontlinie hulpverleners werden op vuurwerk ‘getrakteerd’…

Durf te vragen!

17 dec 2018
Afgelopen donderdag ben ik samen met onze onderhandelaar, majoor Niels van Woensel, naar de Maasvlakte geweest om samen met o.a. de politie en havenarbeiders aandacht te vragen voor werknemers die…
Op donderdag 6 december jl. ontving ik mijn Jeneverkruis voor 30 jaar dienst als officier. 6 december was de geboortedag van Koning Willem II. Sinds 1844 wordt op deze dag…
In de vroege ochtend van woensdag 21 november jl. is het overleg tussen de staatssecretaris van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel opgeschort. Naar aanleiding van het mislukken van het…
Afgelopen vrijdag werd het KVMO symposium “Dealing with doom” gehouden. In plaats van een weblog, vandaag de Nederlandse vertaling van mijn Engelse openingswoord. In het decembernummer van het Marineblad zullen…
Vorige week maandag vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Personeel Defensie plaats. In mijn ogen een zeer belangrijk overleg omdat Defensie en haar personeel op een keerpunt staan: worden…
De afgelopen week las ik een aantal opmerkelijke artikelen in de media over algemene veiligheidsaspecten in Nederland. Het eerste bericht ging over de ‘Zwarte-Pietendiscussie’ die nu al jaren gaande is…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04