Weblog voorzitter

“Met wat geluk werk je wel zo lekker”, was de kop van een artikel in de Volkskrant op de internationale ‘Dag van het geluk’. In het artikel is Evelien Veenman,…
Update 20 maart: lees onderaan deze weblog de brief van de Coalitie voor Veiligheid over de dreigende tekorten op personeelsgebied in de veiligheidssectorDe afgelopen weken heb ik stilgestaan bij het…
Afgelopen week las ik op de website van De Telegraaf dat de ‘Werknemers op zijn’. In een bij het artikel gevoegde tekening werd aangegeven bij welke beroepsgroepen in Nederland de…
Afgelopen week las ik een initiatiefnota van het D66-Kamerlid Belhaj dat militaire missies, vastgoed én de inkoop van Defensie een stuk duurzamer moeten en kunnen. Zij zou graag concreet willen…
Afgelopen week las ik een bericht over Defensie waarin stond dat ze met een zorginstelling een afspraak heeft gemaakt over het overnemen van defensiepersoneel. Ik vond dit een goede ontwikkeling…
2017 was een top jaar. De goederenexport was 6,6% hoger dan in 2016. De import is met 8,3% toegenomen. Het BBP was vorig jaar 3,1 procent groter dan in 2016…
Afgelopen week heb ik in Groningen een lezing gegeven over Defensie en de Koninklijke Marine voor een zg. coalitie ‘lullen’-bijeenkomst. Ik was hiervoor uitgenodigd door de JOVD Groningen. Aan deze…
Onze zeehelden hebben het vandaag de dag zwaar. Ik bedoel hier niet het huidige marinepersoneel mee maar onze zeehelden die in het verleden hun leven voor ons vaderland hebben gegeven.…

De kop van jut

29 jan 2018
In het verleden was de ambtenaar een zeer gewaardeerd en gerespecteerd persoon en medewerker. Een werknemer waar tegenop werd gekeken. Een werknemer met een goed salaris, vrije tijd en een…
De militair is een bijzondere werknemer met een bijzondere positie. Deze positie is onder meer vastgelegd in de Militaire Ambtenaren Wet en (militaire) wet- en regelgeving maar óók in de…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04