Weblog voorzitter

F*ck the rules

16 juli 2018
Onlangs ontving ik een ‘commanders message‘ van de Commandant der Strijdkrachten Luitenant -admiraal Rob Bauer. In zijn bericht aan het defensiepersoneel geeft hij aan: “Toch laten veel verbeteringen ook nog…
Onlangs werd er door de KVMO-afdeling midden een BBQ op de Kromhoutkazerne georganiseerd. Voorafgaand daaraan hield Simon Klop van Yse een lezing over het aantrekken en behouden van jong talent.…
Het was de afgelopen week een mooie zonnige Veteranendag. Het was goed om te zien dat er ondanks het Volvo Ocean evenementen het mooie strandweer er wederom vele tienduizenden mensen…
Afgelopen week was ik op uitnodiging van de Hoofddirecteur Personeel (HDP) samen met mijn collega’s Snels en Debie op werkbezoek in Litouwen. Menig Nederlander zou bij het lezen van de…
Afgelopen week heeft de KVMO haar Algemene Vergadering gehouden. Deze bestaat altijd uit twee onderdelen: het besloten gedeelte, waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden en een openbaar symposium.…
Eind april schreef ik in mijn weblog De overheidsschijf van vijf: noodzakelijk voor een ‘gezonde’ samenleving, dat als het kabinet niet snel investeert in de ministeries van Defensie, Justitie en…
Het gaat al weer enige tijd goed met Nederland. Het kabinet Rutte III heeft het economisch tij mee. Uit de onlangs gepresenteerde Voorjaarsnota valt op te maken dat de meevallers…
Het is al weer twee maanden geleden dat de Defensienota “Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid” is verschenen. Vandaag zal in de Tweede Kamer het debat over de nota…
Afgelopen week presenteerde het CBS de eerste Monitor Brede Welvaart. Deze jaarlijkse monitor meet onze welvaart niet alleen aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP) maar kijkt ook…
Afgelopen week heeft Nederland op 5 mei weer groots de vrijheid gevierd. 73 jaar vrijheid en welvaart; het overgrote deel van de Nederlanders weet niet beter. Ellende, droogte en hoger…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04