Weblog voorzitter

Afgelopen week stond op de site van het AD dat er miljarden euro’s beschikbaar komen voor een Europese defensiepot. Vanuit dit defensiefonds kunnen EU-landen samen wapens, helikopters, robots, encryptiesoftware of…
Afgelopen week stond op het intranet van Defensie dat minister Hennis-Plasschaert, Secretaris-Generaal Geerts en Commandant der Strijdkrachten Middendorp het zeer betreuren dat de bonden er opnieuw voor hebben gekozen om…
Het kabinet Rutte II is meer dan tevreden over zichzelf. Een goed gemutste minister Dijsselbloem gaf op de Verantwoordingsdag, ook wel Gehaktdag genoemd, in de Tweede Kamer aan dat de…
Op maandag 15 mei jl. werd bij VNO-NCW het symposium ‘Het Nederlands Marinebouw Cluster: klaar voor Next Level’ gehouden. Tijdens het symposium werd het rapport ‘Een ecosysteem onder druk’ gepresenteerd,…
Afgelopen woensdag presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen: een strategische visie op het defensiebeleid’. Het rapport werd door een breed…
Defensie heeft zijn ultieme grenzen op zowel personeels- als materieel gebied ruim overschreden. De can do -mentaliteit van het personeel heeft de organisatie jarenlang, ondanks steeds verdergaande bezuinigingen, met kunst…
Deze dagen staan in het teken van ruim 70 jaar vrijheid. Vrijheid is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Oorlog, terroristische aanslagen, extreme armoede en/of natuurgeweld komen gelukkig…
De GOV|MHB maakt zich op voor een ledenraadpleging over het voorliggende arbeidsvoorwaardenakkoord. Zij legt het met een negatief advies voor. De Minister, de Secretaris-Generaal en de Commandant der Strijdkrachten vinden…
Uit berichtgeving in de media blijkt dat het Nederland en de Nederlanders economisch nog steeds voor de wind gaat. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek ligt het consumentenvertrouwen deze maand…
In deze formatieperiode valt het op dat Defensie eindelijk weer eens echt op de politieke agenda staat. De minister heeft meermalen aangegeven dat wij in de komende kabinetsperiode zouden moeten…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04