Weblog voorzitter

Afgelopen week stond op de site van het Algemeen Dagblad een artikel met de kop:‘Beter politie dan militairen met geweren op straat’. Dit naar aanleiding van het feit dat zwaarbewapende…
Afgelopen week heb ik voor de Lionsclub Antoni van Leeuwenhoek een presentatie gegeven over nut en noodzaak van Defensie en de Koninklijke Marine. Ik doe dit wel vaker en het…
Afgelopen jaren heeft de KVMO zich ingezet voor het behoud van het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) voor de Koninklijke Marine, Amsterdam en de Amsterdammers. Zo heeft de KVMO eind 2014…
Het kerstverlof zit er weer op, de beste wensen voor het nieuwe jaar zijn uitgewisseld en het is weer ‘business as usual’. Het jaar 2015 was een bijzonder meteorologisch jaar.…
Het jaar 2015 loopt ten einde. Mijn eerste weblog van dit jaar ging over het ‘Beloofde Land’. In deze weblog sprak ik de vrees uit dat Europa de slag met…
2015 is het jaar geweest waarin de reorganisaties uit de beleidsbrief van 8 april 2011, “Defensie na de crisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld”, op een enkele reorganisatie…
Nationale en internationale veiligheid staan na een lange afwezigheid weer hoog op de (politieke) agenda. Bij de Nederlanders dringt langzamerhand het besef door dat veiligheid geen vanzelfsprekendheid is. De schrik…
Afgelopen week las ik twee berichten in de krant die gingen over flexibiliteit in relatie tot werknemers. Als je de koppen van de artikelen leest - kom ik later op…
Sinds de aanslagen in Parijs is er in de media veel aandacht geweest voor veiligheid. Ineens staat bij veel Nederlanders veiligheid hoog op de agenda. Veiligheid is echter een relatief…

Gedoe

16 nov 2015
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer in het land aangekomen. Ondanks het feit dat mijn kinderen niet meer in de goedheilig man geloven slaan hun harten nog steeds op hol als…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04