Weblog voorzitter

De afgelopen week was het , zoals een vakbondscollega van mij het noemt, een week van ‘de bitterballen’. Een week van officiële ceremonies en rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer. Gelegenheden…
Onlangs ontving ik het rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015’. Het rapport beschrijft, in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners, de ontwikkeling van…
Onlangs concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan, in hoog tempo blijft stijgen. Het afgelopen jaar is de gemiddelde pensioenleeftijd met…
Het is nog niet zolang geleden dat je een dief van je eigen portemonnee was als je geen meerjarig energiecontract afsloot met een energieleverancier. Tijdens deze periode werd het kabinet…
Het is al weer bijna een jaar geleden dat de Algemene Rekenkamer in zijn jaarlijkse rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 een harde conclusie trok: het ministerie van Defensie trekt een niet…
Vandaag de dag staan de aandacht en (na)zorg voor veteranen hoog in het vaandel. De Nederlandse Veteranendag is een feestelijke dag waarop de veteranen in het zonnetje worden gezet. Er…
De kogel is eindelijk door de kerk. Het zwaarwegende beginsel van gelijke behandeling voor mannen en vrouwen heeft minister Hennis-Plasschaert doen besluiten de Kaderwet Dienstplicht aan te passen. In een…
Afgelopen week stond op de site van het Algemeen Dagblad een artikel met de kop:‘Beter politie dan militairen met geweren op straat’. Dit naar aanleiding van het feit dat zwaarbewapende…
Afgelopen week heb ik voor de Lionsclub Antoni van Leeuwenhoek een presentatie gegeven over nut en noodzaak van Defensie en de Koninklijke Marine. Ik doe dit wel vaker en het…
Afgelopen jaren heeft de KVMO zich ingezet voor het behoud van het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) voor de Koninklijke Marine, Amsterdam en de Amsterdammers. Zo heeft de KVMO eind 2014…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04