Weblog voorzitter

Beeldvorming

31 aug 2015
De afgelopen maand ontving ik, voornamelijk via Twitter, veel reacties van bezorgde ambtenaren over de gevolgen van het zogenaamde ‘loonakkoord’. Na iedere publicatie in één van de landelijke dagbladen word…

Missen

24 aug 2015
De vakantie is weer achter de rug. De e-mails zijn weggewerkt en het ritme is weer opgepakt. De maand september komt er weer aan. Het wordt een interessante maand. Zou…

Oxi

13 juli 2015
Op het moment dat ik dit schrijf staat het zomerreces van het Georganiseerd Overleg voor de deur. Gedurende 6 weken zal er geen overleg plaatsvinden met de minister. Ik verwacht…

Beton Blok

06 juli 2015
De afgelopen week was er weer slecht nieuws over ABP. De dekkingsgraad staat zwaar onder druk vanwege het Sinterklaas spelen van onze Europese leiders. De rentestand wordt kunstmatig laag gehouden,…
Onlangs was in De Telegraaf te lezen dat de officierenvereniging GOV|MHB zwaar teleurgesteld was in "het stuk van Hennis" omdat er nog steeds geen financiële invulling in wordt gegeven aan…
De afgelopen weken was er regelmatig goed nieuws in de media over de vervanging van de onderzeeboten van de Koninklijke Marine (KM). Op dit moment krijgen de onderzeeboten van de…

Niet gehinderd

15 juni 2015
Afgelopen maandag was de Algemene Vergadering van de KVMO. Tijdens het openbare gedeelte heb ik een aantal stellingen aan de aanwezigen voorgelegd (zie ook het nieuwe Marineblad, vanaf 19 juni…
We hebben weer vertrouwen in de arbeidsmarkt, onze salarissen stijgen en de hoog opgeleide Nederlander werkt het liefst bij de KLM. Het optimisme onder hoogopgeleiden jonger dan 45 jaar is…

Kleur bekennen

01 juni 2015
Vlak voor het Pinksterweekend werd door de minister van Defensie een aantal Kamerbrieven naar de Tweede Kamer gestuurd. Twee van deze brieven trokken mijn bijzondere aandacht. De eerste brief betrof…
Afgelopen week is de parlementaire enquête over de Fyra begonnen. Een vijftal Kamerleden mogen de komende tijd nader onderzoek doen waarom dit prestige project, dat bijna 11 miljard euro heeft…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04