Weblog voorzitter

Volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotus stuurde de Perzische Koning Cambyses II, rond 525 voor Christus, een leger van 50.000 man de Egyptische woestijn in om daar de tempel van Amon…
De onderhandelingen voor de laatste begroting van het Kabinet Rutte II zijn begonnen. Het zijn lastige onderhandelingen, want er is een forse financiële tegenvaller. Oorzaak? De salarisverhoging voor ambtenaren. Voor…
Afgelopen week berichtte de Volkskrant dat de Nederlandse uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie de komende jaren dreigen af te glijden naar het laagste peil in twintig jaar. De Europese…
Vorig week heb ik aan mijn stemplicht voldaan. Het viel mij op dat, in mijn kennissenkring, men eigenlijk niet goed wist waar het referendum nu precies over ging. Het referendum…
Begin oktober 1744 vond één van de grootste scheepsrampen van de Royal Navy plaats. HMS Victory verging tijdens een zware storm, met man en muis, in Het Kanaal. De HMS…
Ik weet niet of het voor u ook geldt maar grote roven waarbij geen gewonden vallen spreken vaak tot de verbeelding en worden veelal door de filmindustrie geromantiseerd. De film…
De afgelopen week was het , zoals een vakbondscollega van mij het noemt, een week van ‘de bitterballen’. Een week van officiële ceremonies en rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer. Gelegenheden…
Onlangs ontving ik het rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015’. Het rapport beschrijft, in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners, de ontwikkeling van…
Onlangs concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan, in hoog tempo blijft stijgen. Het afgelopen jaar is de gemiddelde pensioenleeftijd met…
Het is nog niet zolang geleden dat je een dief van je eigen portemonnee was als je geen meerjarig energiecontract afsloot met een energieleverancier. Tijdens deze periode werd het kabinet…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04