Weblog voorzitter

Beton Blok

06 juli 2015
De afgelopen week was er weer slecht nieuws over ABP. De dekkingsgraad staat zwaar onder druk vanwege het Sinterklaas spelen van onze Europese leiders. De rentestand wordt kunstmatig laag gehouden,…
Onlangs was in De Telegraaf te lezen dat de officierenvereniging GOV|MHB zwaar teleurgesteld was in "het stuk van Hennis" omdat er nog steeds geen financiële invulling in wordt gegeven aan…
De afgelopen weken was er regelmatig goed nieuws in de media over de vervanging van de onderzeeboten van de Koninklijke Marine (KM). Op dit moment krijgen de onderzeeboten van de…

Niet gehinderd

15 juni 2015
Afgelopen maandag was de Algemene Vergadering van de KVMO. Tijdens het openbare gedeelte heb ik een aantal stellingen aan de aanwezigen voorgelegd (zie ook het nieuwe Marineblad, vanaf 19 juni…
We hebben weer vertrouwen in de arbeidsmarkt, onze salarissen stijgen en de hoog opgeleide Nederlander werkt het liefst bij de KLM. Het optimisme onder hoogopgeleiden jonger dan 45 jaar is…

Kleur bekennen

01 juni 2015
Vlak voor het Pinksterweekend werd door de minister van Defensie een aantal Kamerbrieven naar de Tweede Kamer gestuurd. Twee van deze brieven trokken mijn bijzondere aandacht. De eerste brief betrof…
Afgelopen week is de parlementaire enquête over de Fyra begonnen. Een vijftal Kamerleden mogen de komende tijd nader onderzoek doen waarom dit prestige project, dat bijna 11 miljard euro heeft…

No can do

18 mei 2015
Afgelopen week was ik op de 64-jarigendag van de KVMO bij het Marine Etablissement Amsterdam (MEA). Het was voor mij even wennen, aangezien het al weer enige maanden geleden is…

Superjachten

11 mei 2015
Afgelopen najaar hebben mijn vrouw en ik onze zeilboot verkocht. De kinderen zijn op een leeftijd aangekomen dat het steeds lastiger werd om nog regelmatig een weekend te kunnen genieten…

Vrijheid

04 mei 2015
Komende dagen staan in het teken van 70 jaar vrijheid. Vrijheid is voor mijn generatie de normaalste zaak van de wereld. Oorlog, armoede en/of natuurgeweld komen enkel via de media…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04