Weblog voorzitter

Op 13 februari jl. heeft minister Hennis-Plasschaert de Tweede Kamer per brief ingelicht over de voorlopige voorziening Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). Het defensiepersoneel is inmiddels op de hoogte gesteld…
Het jaar 2015 is een bijzonder jaar voor het Korps Mariniers. Onze 'paradepaardjes' bestaan 350 jaar. Iets waar naar mijn mening elke Nederlander trots op mag zijn. Burgemeester Aboutaleb van…

Game changers

09 feb 2015
De afgelopen week stond mijns inziens in het teken van de grote verandering. Een verandering die óók van grote invloed zal zijn op onze welvaart en ons welzijn.Vorige week werd,…

Keuzes

09 feb 2015
De GOV|MHB, gesteund door de KVMO, heeft Defensie en de politici in de Tweede Kamer de afgelopen jaren geregeld gewezen op de zorgelijke constatering dat Defensie 'leegloopt' door het hoge…

Deflatiespook

26 jan 2015
Afgelopen week was een voorpagina van de Volkskrant volledig gewijd aan de oproep van V&D aan het personeel om 5,8% van het salaris in te leveren om het concern van…
Na de indrukwekkende mars voor de Republiek is de politiek aan zet. Gedurende zes dagen waren de terroristische aanslagen in Frankrijk het (live media) gesprek van de dag. Net als…
Het afgelopen jaar hebben vele 10 duizenden vluchtelingen de overtocht via de Middellandse Zee naar het 'beloofde' Europese land gewaagd. Vele honderden, misschien wel duizenden hebben de normaal gesproken veilige…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04