Weblog voorzitter

De afgelopen jaren heb ik geregeld geschreven over het grote aantal vacatures bij Defensie. Dit probleem is sinds jaar en dag zeer hardnekkig en dus een structureel probleem voor Defensie.…
Afgelopen week lieten onze boeren zien dat zij in korte tijd in staat zijn een grote logistieke ‘operatie’ nagenoeg vlekkeloos en inventief uit te voeren. Het was bijzonder om te…
Afgelopen week was ik op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot voor het congres Mobiel in uniform. Het congres werd geopend met een kick off sessie…
Onlangs werd de Personeelsrapportage midden 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft hier een tweejaarlijkse rapportage over de personele stand van onze krijgsmacht. Sinds jaar en dag laten deze…
Op het moment dat deze weblog online gaat is de miljoenennota nog niet bekend maar volgens ‘welingelichte kringen’ krijgt Defensie er in 2020 ten opzichte van de Voorjaarsnota 51 miljoen…
Mijn weblog van afgelopen week Stop Dijsselbloem en consorten! heeft de nodige stof doen opwaaien. Uit veel reacties blijkt dat de lezers het over het algemeen eens zijn met mijn…
Afgelopen week stond in De Telegraaf een artikel met de kop ‘Dijsselbloem: korting op pensioen onvermijdelijk’. Toen ik het artikel las dacht ik: ‘Heb ik iets gemist tijdens mijn vakantie?…
Geregeld wordt intern Defensie, binnen de Rijksoverheid, in het kabinet, in de Tweede Kamer en in de media het aantal hoge functionarissen binnen het ministerie van Defensie ter discussie gesteld.…
Op 5 september a.s. vindt in Rotterdam voor de 10e keer de Johan de Witt-Conferentie plaats. Het thema van de conferentie is China. De redactie van het Marineblad heeft in…
De afgelopen week ben ik bij verschillende ledenraadplegingen in het land geweest. Ik heb daar geconstateerd dat het op 2 juli jl. bereikte arbeidsvoorwaardenresultaat de organisatie en het personeel goed…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04