Weblog voorzitter

Licence to kill

09 mrt 2020
De verontwaardiging in november vorig jaar was groot toen het Kamerlid Öztürk van DENK militairen moordenaars noemde in het Hawija-debat. Later op de avond herhaalde partijgenoot en Kamerlid Azarkan dit…
Het coronavirus heeft nu ook Nederland bereikt. Onze dijken hebben ons niet tegen het virus kunnen beschermen. Sinds begin dit jaar valt iedere dag te lezen hoeveel mensen waar ook…
Defensie was weer volop in het nieuws de afgelopen week. Helaas was het geen positief nieuws. Het vervelende voor het defensiepersoneel is dat het dagelijks in de weer is voor…
In mijn weblog van vorige week legde ik een relatie tussen het defensiebudget en de ‘sneuvelbereidheid’ van een bevolking. Bedankt voor al uw reacties. Ik ben blij met uw opmerkingen…
Het nieuwe jaar is begonnen. Over een paar maanden zal het Zweedse vredesonderzoeksinstituut SIPRI met een nieuw rapport komen over de wereldwijde militaire uitgaven. In 2018 werd er een nieuw…
Het begint steeds meer mensen op te vallen dat Defensie c.q. de militair in de media vaak wordt vergeten of in de (regionale) politiek als lastig wordt ervaren. Dit is…
Afgelopen week ontving het kabinet een boze brief vanuit Zeeland. Vanuit het standpunt van Zeeland bezien een logische brief omdat zij uit de media hebben vernomen dat Defensie het besluit…
Sinds een paar weken woedt er een heuse oorlog in Nederland. U heeft het misschien nog niet gemerkt maar iedere dag wordt in de media stilgestaan bij de gevolgen van…
Ik was afgelopen woensdag op de nieuwjaarsreceptie en de 532 verjaardag van de Koninklijke Marine. Tijdens deze receptie sprak admiraal Kramer wederom zijn zorg uit over het grote personeelstekort. Een…

Een veilig 2020?

06 jan 2020
Het jaar 2020 is in alle opzichten knallend begonnen. De discussie over ‘onze veiligheid’ is na een gewelddadig Oud en Nieuw weer in volle hevigheid losgebarsten. De hulpdiensten hadden hun…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04