Bijzaak?
Shutterstock | 1929459086

Bijzaak?

Deze week is het eindelijk zover, de drie werven die een offerte voor de nieuwe onderzeeboten mogen uitbrengen moeten deze uiterlijk vrijdag aanleveren. Daarna begint het selectietraject en zal in januari 2024 iemand, eindelijk, een keuze maken. En dan moeten we waarschijnlijk nog rechtszaken afwachten en moet de winnende werf nog ‘even’ de boten bouwen, zodat we hopelijk midden volgend decennium eindelijk de nieuwe boten in gebruik kunnen nemen. Jarenlang heeft het proces door politiek getreuzel voortgeëtterd. Van de ene commissie naar de volgende stuurgroep en enorme hoeveelheden Kamervragen, die niets bijdroegen aan de verwerving en die waarschijnlijk alleen maar vertraagden. Het zo snel mogelijk voldoende noodzakelijke en capabele eenheden voor de Koninklijke Marine verwerven, het zorgen voor een op haar taak berekende zeemacht heeft meer weg van een bijzaak. Het proces is belangrijker.

Zo zijn er wel meer dingen die tot bijzaak gedegradeerd zijn. De Koninklijke Marechaussee krijgt binnenkort een nieuwe commandant. Een bestuurder met de respectabele leeftijd van 65 en geen enkele militaire ervaring. Aangespoeld via de algemene bestuursdienst. Betrokkene krijgt nog wel de aanstelling als reservist in de rang van luitenant-generaal. Bestuurlijk Den Haag vindt de militaire professie klaarblijkelijk een bijzaak. Je trekt iemand met een pensioengerechtigde leeftijd een militair pak aan, noemt betrokkene reservist en pats-boem, je hebt er een militair bij. Wat een onzin! Na het eerdere debacle met een externe bestuurder bij de KMAR, probeert bestuurlijk Den Haag het gewoon nog een keer. Want deze keer zal het dan wel succesvol zijn?

En dan die constructie als reservist. Reservisten spelen een steeds grotere rol in de plannen van Defensie en wij als militaire bonden gaan ons uiterste best doen de rechtspositie van de reservisten zo veel mogelijk gelijk te trekken met die van beroepsmilitairen in het volgende arbeidsvoorwaardenakkoord. Blijkbaar is het toch een handige constructie om deze burger geen ‘echte’ militair te hoeven maken. Een motie van wantrouwen richting reservisten en een opgestoken middelvinger naar capabele militairen die prima de functie van commandant KMAR kunnen vervullen. Überhaupt naar militairen, die blijkbaar zo maar gewoon te vervangen zijn door een ABD-er*. Reservist? Bijzaak. Militaire professie? Bijzaak. Inzetbare militair? Bijzaak.


'Reservist? Bijzaak. Militaire professie? Bijzaak. Inzetbare militair? Bijzaak'

Compleet verkeerde signalen richting de militairen, juist nu in een periode waarin het belang van een goed functionerende krijgsmacht steeds duidelijker is en waarbij we ook nog eens te maken hebben met een groot personeelstekort. Dat we op andere manieren mensen moeten gaan binnenhalen is logisch, de huidige manier zorgt er niet voor dat we al het personeel krijgen dat we nodig hebben. Nog veel belangrijker is het binnenhouden van het zittend personeel. En dat doe je onder meer door perspectief te bieden. Perspectief op het gebied van materieel, dus op tijd voldoende goede spullen aanschaffen zonder politiek en bestuurlijk gekonkel. En natuurlijk perspectief op het gebied van je loopbaan.

Het moet voor al het personeel duidelijk zijn waar ze aan toe zijn, wat de carrière(on)mogelijkheden zijn. Als we meer zijinstromers gaan krijgen, dan moet het vooraf duidelijk zijn wat dat betekent. Voor het zittende personeel en voor de zijinstromers, zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten. Zodat men zich niet jarenlang tevergeefs inspant voor en voorbereidt op functies, terwijl een zijinstromer ze ineens rechts inhaalt. En al helemaal niet door iemand die twee jaar voor de pensioenleeftijd (en dus drie jaar na de LOM-leeftijd) binnenkomt en enige militaire ervaring ontbeert. Militair zijn betekent iets, de militaire professie betekent iets, duidelijkheid naar het personeel betekent iets. En die dingen zijn nooit bijzaken!


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

*Uit een reactie van de ABD naar aanleiding van de weblog is gebleken dat het traject voor het selecteren van de nieuwe commandant van de KMAR niet via de ABD is gelopen. Verwijzingen naar de ABD in de weblog zijn dan ook onjuist. Dat laat de strekking van dit schrijven echter onverlet, de beoogde aanstelling is geen juiste keuze en een heel slecht signaal naar de mensen die werken bij de krijgsmacht.

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.