Gehaktdag en een appel en een ei

21 mei 2019
2343 keer
Gehaktdag en een appel en een ei Bron foto: Flickr.com
Afgelopen woensdag was het ‘gehaktdag’ in politiek Den Haag. Een mooie gelegenheid voor de Veiligheidssector (defensie, politie, douane, brandweer en ambulancepersoneel), om op Het Plein in Den Haag aandacht te vragen voor de (pensioen) problemen binnen onze sector. Het was goed om te zien dat onze politici, inclusief drie ministers, de tijd namen om zich door ons te laten informeren.
De (personele) uitdagingen binnen de veiligheidssector stapelen zich op. Zo ook voor het mooie bedrijf waar ik werkzaam ben. Dit blijkt o.a. uit de personeelsrapportage 2018 die op de ‘gehaktdag’ naar de Tweede Kamer is gestuurd. In de rapportage valt te lezen dat het aantal militairen in 2018 wederom is afgenomen. Een trend die al sinds 2012 waarneembaar is. In 2012 waarschuwden wij, de GOV|MHB, voor het eerst dat Defensie te maken zou gaan krijgen met een ‘vacaturespook’ dat door de organisatie zou gaan waren. We waren destijds een roepende in de woestijn. Defensie moest inkrimpen en personeel ontslaan om te kunnen voldoen aan de bezuinigingen. Een signaal dat dit niet verstandig was stond hier haaks op en was niet gewenst. Vele jaren werd het ‘vacaturespook’ dan ook als een sprookje afgedaan. Sprookjes en spookjes bestaan immers niet. Het vacaturespook bij Defensie bestaat echter wel degelijk en begint pijnlijk waarneembaar te worden. Schepen, helikopters en eenheden kunnen niet meer worden ingezet omdat er geen militairen meer zijn. Er is dus echt wat aan de hand bij Defensie.
Uit de personeelsrapportage valt op te maken dat Defensie in 2018 een top wervingsjaar achter de rug heeft. Ten opzichte van 2017 is de werving met 20% gestegen. Een teken dat jongeren ondanks het feit dat er sprake is van hoogconjunctuur, Defensie nog steeds een interessante werkgever vinden. Een hoopvolle constatering, echter de uitstroom van ervaren militairen blijft een probleem en was in 2018 hoger dan ooit: 11,2% van het aantal inzetbare militairen heeft Defensie verlaten.
Defensie ligt bij het burgerpersoneel eveneens goed in de markt. In de jaren 2017 en 2018 lag de instroom ruim boven de geplande instroom. In 2018 maar liefst 53%!
En dit laatste is duidelijk waarneembaar bij de teamplaat van Defensie zoals de personele samenstelling is verwoord in de personeelsrapportage. Defensie had eind vorig jaar een kleine 35.000 inzetbare militairen. Dit is 60% van het personeelsbestand. Daar staat tegenover dat er bij Defensie bijna 18.000 burgers werkzaam zijn. Dit is 30% van het bestand. De laatste 10% zijn onze 5.550 reservisten.
Ik schrik van deze cijfers. Ik heb al eerder gewaarschuwd dat Defensie in rap tempo aan het verburgerlijken is. Een op het eerste gezicht logische reactie: als er geen militairen zijn dan plaatsen we een burgermedewerker op de vacature. Alles beter dan een vacature. Dit laatste bedoel ik niet negatief ten opzichte van onze burgercollega’s. Echter, dit kan alleen een tijdelijke oplossing zijn, want onze corebusiness is militaire inzet. En het aantal militairen dat dit werk moet doen neemt zienderogen af. Het gevolg is dat de operationele werkdruk over een steeds kleiner wordende populatie moet worden verdeeld en dit zal tot een nog grotere uitstroom van militairen gaan leiden, omdat de balans tussen werk en privé nog verder onder druk komt te staan. Meer burgermedewerkers is dan ook niet de oplossing, daar ultimo er in de toekomst alleen nog maar ondersteunende medewerkers overblijven voor militairen die er nagenoeg niet meer zijn.
In de rapportage valt te lezen dat een belangrijke reden om Defensie te verlaten loopbaan-/ ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden zijn. Drie punten waarop Defensie een aanzienlijke veer heeft moeten laten het afgelopen decennium ten gevolge van de bezuinigingen die hebben plaatsgevonden. Het eerste halfjaar van 2019 zit er bijna op. De signalen die ik uit de organisatie ontvang stemmen mij niet hoopvol. De uitstroom gaat helaas gestaag door. En dit laatste is ook logisch. Er is namelijk vanuit het personele oogpunt niet veel voortgang geboekt op het terrein van de bovengenoemde drie vertrekredenen. Het gevolg: in elke rapportage, of dit nu de personeelsrapportage 2018 of het IGK-jaarrapport 2018 is, wordt herhaald dat de militair niet tevreden is over de arbeidsvoorwaarden. Daar kunnen (beleidsbepalende) ambtenaren bij ministeries en het kabinet anders over denken, maar zij moeten zich gaan realiseren dat de tijden voorbij zijn dat de militair voor onze vrede en veiligheid ‘voor een appel en een ei’ op pad gaat.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04