Bezinning

27 mei 2019
2745 keer
Bezinning
In het Marineblad van oktober 2013 schreef ik naar aanleiding van de Defensienota In het belang van Nederland: ‘Ook dit jaar wordt de Koninklijke Marine hard getroffen door de bezuinigingen, die met Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Het budget van de KM krimpt met 29 miljoen euro (4%). Bezuinigingen die wederom materiële en personele gevolgen zullen hebben, terwijl de lopende reorganisatie nog niet eens volledig is doorgevoerd.
Het Korps Mariniers wordt hard getroffen door de bezuinigingen. De Van Ghentkazerne en de Joost Dourleinkazerne zullen, net als de Marinekazerne in Amsterdam, worden gesloten. De zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Koninklijke Marine op straat zullen hierdoor verder afnemen. Met het afstoten van het Joint Support Ship (JSS) wordt óók de ambitie van het Korps Mariniers naar beneden bijgesteld. Van het SToM-concept (ship to objective manoeuvre) wordt afscheid genomen en de ambitie van snelle helikopters wordt naar langzame landingsvaartuigen verlegd.’ De voorpagina van dat Marineblad was zwart. De voorgenomen maatregels kwamen hard aan bij de marine en haar personeel.

We zijn nu ruim 5 jaar verder. Defensie en haar personeel zijn inderdaad hard geraakt maar de soep is gelukkig niet zo heet gegeten als in 2013 was voorzien.

Ik was afgelopen week blij toen minister Bijleveld besloot het laatste deel van de marinekazerne in Amsterdam niet af te stoten. Deze kazerne, die sinds 1655 aan het IJ is gevestigd, blijft behouden voor Amsterdam. Of de gemeente hier blij mee is betwijfel ik maar vanuit het veiligheidsoogpunt is het goed dat de kazerne voor onze hoofdstad blijft behouden.

In tegenstelling tot Amsterdam was de gemeente Rotterdam fel tegenstander van het sluiten van ‘hun’ Van Ghentkazerne. Burgemeester Aboutaleb maakte zich sterk voor behoud van de mariniers in Rotterdam. 'Het is voor mij onbestaanbaar dat de kazerne verdwijnt', aldus de burgemeester. De beoogde sluiting was dan ook snel van de baan doordat de gemeente van de kazerne een ‘veiligheidsbolwerk’ heeft gemaakt.

Ook de beoogde verkoop van de Zr. Ms. Karel Doorman (JSS) is door de Tweede Kamer tegengehouden. De redenering ‘het schip is toch al afbetaald en we maken winst door het voor een zacht zeeprijsje te verkopen’ ging er bij de Kamerleden niet in. Zeker toen ook nog eens bleek dat de exploitatiewinst maar 10 miljoen per jaar bleek te zijn.

De 32e marinierscompagnie op Aruba zou ook worden opgeheven. Ruim 5 jaar later timmeren de mariniers hard aan de weg om van de marinekazerne Savaneta op Aruba de eerste energie neutrale kazerne ter wereld te maken.

Het is 5 jaar later goed te kunnen constateren dat in het belang van onze veiligheid veel bezuinigingen uiteindelijk niet zijn doorgevoerd. Veelal omdat hier geen draagvlak voor was in de (lokale) samenleving. Desondanks heeft Defensie nog een lange weg te gaan. Een volgende stap in de goede richting is wat mij betreft het niet afstoten van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. In dat licht was het dan ook goed te lezen dat de wethouder van Doorn onverrichter zaken vanuit Den Haag naar Doorn is terug gereisd. Ook hier wordt het tijd voor bezinning.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04