Overlevingskansen en budget

03 juni 2019
1718 keer
Overlevingskansen en budget
Afgelopen week sijpelde de eerste berichten door over de Voorjaarsnota. Defensie zou extra budget krijgen toebedeeld. In het AD las ik op 27 mei “ Het kabinet steekt meer geld in defensie. Voor de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO trekt het kabinet de komende jaren 162 miljoen extra uit. Tot 2024 lopen de investeringen op tot 461 miljoen euro.”

In het NRC las ik op dezelfde dag “Zo krijgt Defensie er de komende zes jaar eenmalig ruim 1,2 miljard euro bij en wordt het budget voor de krijgsmacht structureel met 162 miljoen verhoogd.”

In de Volkskrant las ik op 29 mei “Het kabinet heeft daarin extra geld voor Defensie gereserveerd. Het gaat in totaal om 1,5 miljard euro tot 2024, en daarna 162 miljoen structureel per jaar.”
Op de defensiesite staat “Het kabinet steekt tussentijds extra geld in Defensie. Structureel gaat het om € 162 miljoen extra per jaar. Het bedrag loopt op tot € 461 miljoen en in totaal gaat het om € 1,5 miljard tot 2024. Dat staat in de Voorjaarsnota die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Met het extra geld wordt geïnvesteerd in personeel en een volgende stap gezet in het realiseren van afspraken die in NAVO-verband zijn gemaakt.”

Allemaal verschillende berichten over één en dezelfde Voorjaarsnota. In de Voorjaarsnota zelf staat overigens “De minister-president heeft in december het nationaal plan defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt het kabinet zijn politieke intentie om structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt dit jaar 10 oplopend tot 461 miljoen euro in 2024 extra ingezet voor deze capaciteitsdoelstellingen. Structureel gaat het om 162 miljoen euro extra per jaar.”

Hoe onduidelijk kan een nota zijn? Krijgt de krijgsmacht er de komende jaren nu structureel of incidenteel geld bij? Als ik het goed begrijp dan krijgt Defensie bij elkaar opgeteld tot en met 2024 eenmalig, voornamelijk voor de aanschaf van materieel, 1,5 miljard bij. Na 2024 wordt het Defensiebudget met 162 miljoen euro structureel verhoogd. Dat is ook hard nodig want als je nieuw en/of extra materieel aanschaft dan gaan de exploitatiekosten óók omhoog.

De defensiebegroting gaat er dus grosso modo, als een volgend kabinet de plannen niet terugdraait, vanaf 2024 met ongeveer 1% structureel op vooruit. Hierbij moet wel worden uitgegaan dat er voor de inflatie wordt gecorrigeerd en bij een stijgend BBP van ongeveer 0.01%. Ik vraag me af of dit bij het beeld van de intentieverklaring die in december aan de NAVO is aangeboden past?
De VS-ambassadeur in Nederland sprak in ieder geval duidelijke taal: “Nederland verliest zijn positie binnen de NAVO als ‘middenmoter’ op het gebied van defensie-uitgaven en zakt naar ‘het rijtje van vijf tot zeven landen in de NAVO die het minst uitgeven’.”
Dit staat haaks op de reactie van minister Bijleveld-Schouten op de defensiesite: "De afspraak is om het Defensiebudget in 10 jaar tijd in de richting van de NAVO-norm van 2% van het Bruto Binnenlands Product te bewegen. Met deze stap zijn we daar nog niet. Vervolgstappen blijven daarom nodig." Het kabinet investeert in Defensie en dat is jarenlang anders geweest, maar er is geen spraken van een stap vooruit, waarschijnlijk zelfs een stap achteruit in %BBP als ons BBP dit jaar weer aanzienlijk groeit. Met één ding op de defensiesite ben ik het wel eens “Het geld dat vrijkomt bij de Voorjaarsnota is onvoldoende om te investeren in alle prioriteiten. Er moeten keuzes worden gemaakt en dat gebeurt de komende maanden”. De vraag die dan moet worden gesteld is: ‘Wat zijn de gevolgen van onvoldoende budget op de overlevingskansen van onze kinderen en kleinkinderen wanneer zij de komende decennia moeten werken met wapensystemen waarop is bezuinigd, omdat er bij de aanschaf onvoldoende budget was om ‘state of the art’ wapensystemen aan te kunnen aanschaffen?

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04