Een mooie eerste cao-stap

02 juli 2019
2339 keer
Een mooie eerste cao-stap
Afgelopen zaterdag werd in een zonovergoten Den Haag de Nederlandse Veteranendag gehouden. Deze dag is het jaarlijkse eerbetoon aan onze veteranen, die zich in het belang van Nederland wereldwijd hebben ingezet voor vrede en veiligheid. Het is een dag van waardering voor het merendeel van onze militairen vandaag de dag, omdat velen de veteranenstatus hebben.

Naast de niet onbelangrijke algemene waardering is de financiële waardering minstens zo belangrijk voor veel militairen. Daarom vind ik het zo jammer dat we niet vóór deze Veteranendag een arbeidsvoorwaardenresultaat hebben kunnen presenteren. Temeer omdat ik signalen ontving dat militairen hun ongenoegen over het uitblijven ervan tijdens de Veteranendag kenbaar wilden maken.

Ondanks het feit dat 29 juni dus net niet is gehaald ben ik wel blij dat we dan vandaag eindelijk tot een, in mijn ogen, mooi resultaat zijn gekomen.

Lees hier het concept-arbeidsvoorwaardenakkoord Sector Defensie 2018-2020>>

Een resultaat dat in balans is, omdat in tegenstelling tot het afgewezen resultaat van vorig jaar nu alle militairen erop vooruit zullen gaan.
Een resultaat dat hopelijk gaat leiden tot een begin van het herstel van vertrouwen in de werkgever en een eerste stap is naar de modernisering van het militaire loongebouw, dat recht doet aan de waardering van het militaire beroep.
Een resultaat dat de (arbeidsvoorwaardelijke) concurrentiepositie van Defensie moet gaan verbeteren.

Loongebouw
Maar we zijn er nog niet. Het is zaak het momentum te behouden om de genoemde belangrijke stap, het nieuwe loongebouw dat per 1 juli volgend jaar moet worden ingevoerd, te kunnen zetten. Het uitgangspunt is dat aanpassingen in het loongebouw er niet toe mogen leiden dat individuele militairen er in bezoldiging op achteruit gaan ten opzichte van het huidige bezoldigingssysteem. Een belangrijk uitgangspunt, want er is dus geen sprake van een blanco cheque. Het is ook een belangrijk uitgangspunt, omdat de afgelopen jaren ‘modernisering’ veelal inhield dat een gedeelte van het defensiepersoneel er slechter van werd.

Middelloon pensioen
Een belangrijk onderdeel van het resultaat is de invoering van het middelloonstelsel voor militairen. Afgesproken is dat militairen die de komende 20 jaar nadeel ondervinden van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor het werkgeversdeel (100%) worden gecompenseerd. Dit geldt voor twee bevorderingen. Ik ben blij dat we deze afspraak met de werkgever hebben kunnen maken omdat het nieuwe pensioenstelsel voor een groep militairen zou leiden tot een aanzienlijk slechter pensioenresultaat.

Toelagen
Een ander belangrijk onderdeel van het resultaat is de vergoeding voor operationele inzet. Het is nu een doorn in het oog van veel militairen is dat voor de meerdaagse inzet in het weekend een vergoeding geldt die onder het minimumloon ligt. In dit resultaat wordt dit aangepakt. Als in het weekend meerdaagse activiteiten worden verricht dan krijgt men bovenop de oefentoelage 8 compensatie-uren in plaats van 4. Deze uren kunnen in uren worden opgenomen of tegen het eigen salaris worden uitbetaald. Daarnaast wordt een uniforme oefentoelage ingevoerd, de vaartoelage vervalt hierdoor, en deze wordt met 20% verhoogd. Ook dit is een mooie eerste stap naar een volwaardige en marktconforme vergoeding bij onregelmatig werken.

Loonbod
Als laatste het loonbod. Dit bod misstaat niet ten opzichte van andere overheidssectoren en eindelijk krijgt ook het defensiepersoneel met terugwerkende kracht naar 1 oktober 2018 de dertiende maand.
Het heeft erg lang geduurd om tot dit arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. Het is een resultaat dat zeker aan de onderkant van het loongebouw bij zowel de matrozen/korporaals als de -subalterne officieren (jonge) een aanzienlijke verbetering van het salaris betekent. En dit is hoognodig om de concurrentie op de arbeidsmarkt aan te kunnen gaan.

Ledenraadpleging
Het woord is nu aan de leden, zij hebben het nu voor het zeggen. Ik hoop dat u zich goed laat informeren voordat u een keuze maakt. Eerdaags zullen de locaties en tijdstippen bekend worden gemaakt. Misschien komen we elkaar tegen tijdens de ledenraadplegingen in het land. U kunt vanaf maandag 8 juli as. uw stem via onze site op het arbeidsvoorwaardenresultaat uitbrengen.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04