Zachte verwende heelmeesters, stinkende samenleving

10 sept 2019
1863 keer
Zachte verwende heelmeesters, stinkende samenleving Bron foto: pixabay.com
Mijn weblog van afgelopen week Stop Dijsselbloem en consorten! heeft de nodige stof doen opwaaien. Uit veel reacties blijkt dat de lezers het over het algemeen eens zijn met mijn analyse dat het helemaal niet slecht gaat met het ABP en dat draconische maatregelen op dit moment dan ook niet aan de orde zouden moeten zijn. Uiteraard zijn er ook de terechte reacties die stellen dat niemand weet hoe de toekomst er uitziet en dat we daarom onszelf niet rijk mogen rekenen. Dit geldt niet alleen voor onze pensioenen.

We leven in een bijzonder tijdperk. Zowel onze samenleving als de geopolitieke wereldwijde ontwikkelingen zijn sterk aan verandering onderhevig. Voor beide geldt dat er steeds meer spanning op onze vrede en veiligheid komt te staan. Zo breng ik het recente incident in Rotterdam in herinnering, waar een politieman bewusteloos werd geslagen tijdens een ‘gezellig’ trouwfeest. Hij had de trouwstoet tot stand gebracht omdat deze een gevaar vormde op de openbare weg. Of neem de persoon die door zeven jongeren in elkaar werd geslagen omdat hij een opmerking had gemaakt over hun baldadig gedrag in een bioscoop. Beide incidenten laten zien dat onze multiculturele samenleving barsten begint te vertonen. Onze normen en waarden komen steeds meer onder druk te staan. We zien het allemaal gebeuren maar we durven er niets aan te doen. En dit is kwalijk te noemen. We hebben immers allemaal de verantwoordelijkheid om op te komen voor onze vrijheid, die niet zo vanzelfsprekend is als die lijkt. Dit jaar en volgend jaar vieren we dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam. 75 vrijheid, die we op dit moment met onze wegkijk-mentaliteit aan het verkwanselen zijn.
 
Onze frontlinie hulpverleners en hun thuisfront maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Zij zijn de vogelvrij-verklaarden van onze samenleving. Ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat onze politieagenten er helemaal genoeg van hebben en hun korpsleiding en de politiek oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en maatregelen te treffen. Onze dienders moeten de middelen hebben om zichzelf en hun collega’s te kunnen beschermen tegen degenen die het nodig vinden met hun poten aan onze hulpverleners te zitten, dan wel dat de repercussies van dien aard zijn dat men zich wel twee keer bedenkt voordat men een hulpverlener mishandelt.

Op het internationale vlak was er de afgelopen week weer interessant nieuws. De Volkskrant kwam met een groot artikel over een AIVD-infiltrant die twaalf jaar geleden de nucleaire inspiraties van Iran tot een halt zou hebben geroepen. Ik weet niet of dit inderdaad is gebeurd maar volgens mij is dit geheime informatie en je kan je afvragen of wij Nederlanders erbij gebaat zijn dat Iran dit nu ook weet. Je kan dan immers wachten op een cybertegenaanval van de zeer goed geëquipeerde Iraanse veiligheidsdienst. Ik ben dan ook benieuwd of er nog juridische acties worden ondernomen tegen de journalist omdat hij staatsgeheimen naar buiten heeft gebracht, hetgeen niet in het belang is van ons Nederlanders.

Ook de Iraanse olietanker die door de Britten bij Gibraltar aan de ketting was gelegd was weer in het nieuws. De tanker was aan de ketting gelegd omdat deze olie voor Syrië aan boord had. De tanker mocht weer gaan varen toen de Iraanse regering had aangegeven dat de olie niet voor Syrië was bestemd. Na een tijd in de buurt van Cyprus te hebben rondgevaren verdween de tanker van de radar nabij Syrië, om vervolgens op te duiken voor de kust van Syrië. Het heeft er dus alle schijn van dat de zeer betrouwbare Europese partner Iran ons weer een loer heeft gedraaid. Net zoals dat Iran, tegen de afspraken in, nieuwe centrifuges gaat bouwen voor het verrijken van uranium. Op naar de status van een regionale nucleaire grootmacht. Ik maak me daar grote zorgen over. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de (wegkijk) reactie van Europa.

Nederland en de rest van de EU zijn meesters geworden in het wegkijken als het gaat om onze veiligheid en het niet durven benoemen van de problemen. De politieke correctheid en het korte (politieke zittings)termijn-wegkijken zijn hier debet aan. Onze lange termijn veiligheid, onze normen, waarden en cultuur worden hierdoor verkwanseld. Zachte, verwende heelmeesters creëren een stinkende samenleving. Het wordt tijd dat onze politiek correcte wegkijk-maatschappij zich gaat wapenen, omdat we zo niet door kunnen blijven gaan. Wegkijken zal tot de ondergang van ons mooie land en verdraagzame cultuur leiden.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04