Defensienota 2020: Nederland First

16 sept 2019
2496 keer
Defensienota 2020: Nederland First Bron foto: ministerie van Defensie
Op het moment dat deze weblog online gaat is de miljoenennota nog niet bekend maar volgens ‘welingelichte kringen’ krijgt Defensie er in 2020 ten opzichte van de Voorjaarsnota 51 miljoen euro bij. De NAVO-norm van 2% is en blijft dan ook ver uit het zicht en wordt zo een mission impossible.

2020 wordt een bijzonder financieel jaar. De rente is door de Europese Centrale Bank (ECB) nog verder verlaagd dus rood staan levert de overheid steeds meer geld op. Daar staat tegenover dat mensen die sparen worden gestraft omdat zij geen rente of zelfs geld moeten gaan betalen als zij hun geld op de (pensioen)bank plaatsen. Ik ben benieuwd wat het (ramp)scenario van De Nederlandse Bank (DNB) en ECB is als mensen massaal besluiten hun spaargeld van de bank te halen als de negatieve rente een feit is.

Tijdens de Algemene Beschouwingen zal de negatieve rente een belangrijk onderwerp worden. De verdere rentedaling zal grote gevolgen hebben voor de koopkracht van ons, zuinige Nederlanders. Als er niets aan de rekenrente wordt gedaan gaan bijna alle Nederlanders dit in hun portemonnee voelen. De gepensioneerden, omdat er gekort zal moeten worden op de pensioenen en de werkende, inclusief alle ambtenaren, die hun cao-loonsverhoging zien verdwijnen in het bodemloze ECB-pensioengat, doordat de pensioenpremies aanzienlijk zullen gaan stijgen. Daarnaast zullen de werkgevers niet blij zijn omdat zij over het algemeen 70% van de stijgende pensioenpremie voor hun rekening moeten nemen.

De dalende rente zal dus niet bij iedereen in goede aarde vallen. Wat betreft het kabinet zal dit anders zijn: het kan immers geld verdienen met het ‘lenen’ van geld. Op iedere miljard die het kabinet leent verdient men 5 miljoen euro per jaar. Als met dit ‘gratis’ geld dure leningen worden afgekocht loopt het kabinet binnen: de jaarlijkse rentelast (6 miljard euro) kan zo aanzienlijk worden verminderd. Het kabinet ziet de kansen van goedkoop lenen in en heeft een proefballonnetje opgelaten. Het wil een noodfonds van 50 miljard euro inrichten om ’barre tijden’ te kunnen doorstaan. Als dit tegen -0,5% rente kan worden weggezet wordt er jaarlijks 250 miljoen € inverdiend.

Zo’n 3,5 jaar geleden, op 24 mei 2016 om precies te zijn, heb ik de Tweede Kamer een Deltaplan voor Defensie aangeboden. Ik heb toen betoogd dat het hoog tijd is voor een meerjarig, kabinetsperiode overstijgend, financieel reddingsplan voor Defensie. Het kabinet heeft op dit punt een stap gezet, aangezien het een begrotingsfonds voor Defensie gaat inrichten. In dit fonds kan het Defensie geld apart zetten om grote investeringen op de lange termijn te kunnen financieren. Daarbij gaat het om investeringen in materieel, IT en infrastructuur. Het kabinet heeft aangegeven dat er voor dit jaar nog sprake zal zijn van een dummy-begroting. Hierin staat hoe het begrotingsfonds er uit zal komen te zien en welke informatie het zal bevatten. De planning is om op Prinsjesdag 2020 de eerste begroting van het fonds aan te bieden aan de Tweede Kamer. Dit valt dan samen met de herijking van de Defensienota 2018.

Gezien de wereldwijde geopolitieke spanningen zou het een logische stap van het kabinet zijn om extra geld in het defensiebegrotingsfonds te storten om Defensie in de gelegenheid te stellen versneld het achterstallig onderhoud en de modernisering en uitbreiding van onze slagkracht te bewerkstelligen. Dit zou niet alleen een boost geven aan onze krijgsmacht en zijn personeel maar ook aan onze veiligheid. Het zou ook een boost aan onze Hollands Glorie kunnen geven. Ik werd afgelopen week blij verrast door een CDA Kamermotie, mede ondertekend door de VVD, CU en PVDA, waarin het kabinet wordt opgeroepen zich sterk te maken voor in Nederland gebouwde onderzeeboten. Een terechte motie, als we een maritiem innovatief Nederland willen blijven voorstaan.

Het kabinet heeft alle middelen en instrumenten in handen om onze krijgsmacht en Nederland als maritiem innovatief land weer nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Een kaart met exportmogelijkheden en hoogwaardig werk in Nederland. Nederland First lijkt mij dan ook een mooie titel voor de Defensienota 2020.


button reageren

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04