Het sprookje is voorbij

23 sept 2019
2333 keer
Het sprookje is voorbij
Onlangs werd de Personeelsrapportage midden 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft hier een tweejaarlijkse rapportage over de personele stand van onze krijgsmacht. Sinds jaar en dag laten deze rapportages eenzelfde beeld zien: het aantal militairen neemt ieder half jaar af en niemand maakt zich hier zorgen over. Tijdens de algemeen politieke beschouwingen afgelopen week werd er politiek ‘moord en brand’ geschreeuwd over het aantal vacatures, 4.000, in het onderwijs. Deze vacatures zouden gemakkelijk kunnen worden gevuld als alle deeltijd-leraren gemiddeld 4 uur meer zouden gaan werken. Dit zou toch te doen moeten zijn?

Het aantal vacatures bij Defensie ligt in al jaren aanzienlijk hoger, zo’n 14%. Voor het militairenbestand is het nog veel schrijnender: nog net geen 20%! Deze percentages staan gelijk aan vele duizenden vacatures. Hierdoor bestaat onze krijgsmacht op dit moment uit nog geen 35.500 beroepsmilitairen. Helaas is het hardnekkige vacatureprobleem niet op te lossen door militairen extra uren te laten werken, mede omdat de regelgeving dit niet toestaat. Een militair kan immers niet halverwege de week een oefening of operatiegebied verlaten omdat zijn 20-urige werkweek erop zit.

Je zou dus verwachten dat er in Den Haag ook politiek ‘moord en brand’ wordt geschreeuwd als het gaat om de vacatures bij Defensie. Onze krijgsmacht is immers, net zoals bijvoorbeeld het onderwijs, een belangrijke hoeksteen van onze samenleving. Ze wordt op jaarbasis in het kader van onze nationale veiligheid meer dan 2.000 keer ingezet om ons veiligheidsbelang te dienen. Maar helaas, tijdens de algemene politieke beschouwingen was er geen enkele aandacht voor Defensie, laat staan voor het grote aantal vacatures. Voelt dan niemand in politiek Den Haag zich geroepen hier aandacht voor te vragen?

Ik kan me voorstellen dat militairen moedeloos zouden kunnen worden van het negeren van het vacatureprobleem en de miskenning van het belang van Defensie. De werkdruk op hen neemt steeds verder toe, aangezien 1 op de 5 militaire functies niet is bezet. Niets is echter minder waar: het ziekteverzuim onder militairen blijft opvallend laag. Het betreft maar 3,4%. Dit in tegenstelling tot het ziekteverzuim onder leraren, dat jaarlijks verder oploopt en nu 5,6% bedraagt. Dit is echter nog ruim onder dat van de burgermedewerkers bij Defensie. Daar is het 6,2%. Een opvallend hoog verzuim, ruim boven het gemiddelde van Nederland, dat rond de 4% - 4,5% schommelt.
Het aantal burgermedewerkers bij Defensie is wederom gestegen, tot net geen 31%. Het komt steeds vaker voor dat bij gebrek aan militairen burgermedewerkers, al dan niet tijdelijk, worden aangenomen op militaire functies. Dit is echter geen oplossing voor het vacatureprobleem! Burgers zijn immers niet inzetbaar en uitzendbaar voor operationele inzet.

Onze regering heeft een serieuze uitdaging als er de komende maanden niet met een Deltaplan Defensie wordt gekomen. Het aantal militairen blijft maar dalen terwijl de kans dat zij operationeel moeten worden ingezet alleen maar toeneemt, gezien de wereldwijde geopolitieke spanningen. Schepen, bataljons en vliegtuigen zonder de benodigde militairen zijn niet inzetbaar en kunnen ons niet beschermen. De bezuinigingen op Defensie hebben de afgelopen jaren voor het kabinet een belangrijk voordeel gehad: er zijn honderden miljoenen euro’s bespaard. Echter, de vanzelfsprekendheid van het sprookje vrede en veiligheid begint steeds meer glans te verliezen. Het wordt dan ook tijd dat we in het belang van onze veiligheid onze schepen, bataljons en vliegtuigen weer gaan bemannen.

button reageren

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04